advertisements
Friday, 27/12/2019 - 07:41:56

Hoa Kỳ cấm người dưới 21 tuổi mua thuốc lá

Bất cứ người nào dưới 21 tuổi từ nay sẽ không thể mua thuốc lá và mọi sản phẩm liên quan đến thuốc lá tại Hoa Kỳ. Quy định mới được Quốc Hội ban hành vào tuần trước cũng sẽ áp dụng cho các loại thuốc lá điện tử.
Điều khoản tăng tuổi mua thuốc lá từ 18 lên 21 trên toàn Hoa Kỳ nằm trong đạo luật ngân sách đã được Quốc Hội thông qua, và được tổng thống ký phê chuẩn vào ngày 20 tháng 12. Khoảng 1 phần 3 các tiểu bang Hoa Kỳ đã có luật riêng cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi.
“Đây là bước đi lớn trong việc bảo vệ thế hệ kế tiếp tránh khỏi việc nghiện thuốc lá,” Giám đốc FDA Stephen Hahn nói. Thông thường, các đạo luật mới sẽ không có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, sự thay đổi lần này chỉ là tăng giới hạn tuổi trong một đạo luật đã có sẵn, nên có thể áp dụng ngay. Những tổ chức chống thuốc lá nói rằng quy định mới sẽ khiến người trẻ tuổi khó mua thuốc lá hơn, đặc biệt là với nhóm học sinh trung học, vốn hay nhờ bạn bè trên 18 tuổi mua dùm thuốc lá.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements