Friday, 21/07/2017 - 08:06:10

Hồ sơ chưa giải quyết: Bé Nguyễn Thị Nga


Nguyễn Thị Nga

Như tại nhiều cơ quan công lực địa phương khác, Ty Cảnh Sát Garden Grove đang có một số hồ sơ án mạng chưa được giải quyết. Một trong những vụ này liên quan đến một bé gái Việt Nam. Hồ sơ ghi như sau:

Số (Case #): 83-23056
Ngày xảy ra án mạng: 5 tháng 8, 1983
Địa điểm: 13603 Edwards Street
Nạn nhân: Nguyễn Thị Nga
Tóm lược: Bé Nguyễn Thị Nga đã chơi trước sân tại một khu nhà chung cư và bị mất tích ngày 5 tháng 8, 1983. Vào ngày 7 tháng 8, 1983, có người đi bộ thấy thi thể của em trong bụi cây tại một trường học ở thành phố Westminster. Trường nằm cách xa chung cư nhiều dặm. Kết quả giảo nghiệm pháp y cho thấy Nguyễn Thị Nga bị đánh chết bằng vật cứng.

Ty Cảnh Sát Garden Grove cần những thông tin có thể đưa đến sự bắt giữ và truy tố nghi can có trách nhiệm trong án mạng này. Nếu có thông tin có thể giúp giải quyết hồ sơ này hay bất cứ vụ án nào khác, bạn hãy gọi Garden Grove Police Department ở số (714) 741-5704.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp