advertisements
Thursday, 22/07/2021 - 08:38:18

Hệ thống đại học UC sắp tăng học phí


Bên ngoài cổng trường UC Berkeley, California năm 2007. (Justin Sullivan/ Getty Images)


SAN FRANCISCO – Ban quản lý hệ thống đại học University of California (UC) vào thứ Năm đã phê chuẩn một kế hoạch tăng học phí và các loại chi phí khác, tại 10 trường thuộc hệ thống này, và kế hoạch sẽ được thực hiện dần dần trong nhiều năm.

Đây là lần tăng học phí đầu tiên của UC kể từ năm 2017, và bị những người phản đối gọi là “kế hoạch tăng học phí mãi mãi.” Viên chức UC nói rằng việc tăng học phí là cần thiết, để duy trì phẩm chất của hệ thống đại học công lập, và để cung cấp thêm dịch vụ hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Kế hoạch mới sẽ tăng học phí 2% cộng thêm lạm phát, đối với các sinh viên mới ghi danh cho năm học 2022-2023. Viên chức UC ước tính số tiền tăng thêm sẽ khoảng $534 Mỹ kim, nâng mức học phí tại các trường UC lên hơn $13,000 Mỹ kim một năm đối với các sinh viên là cư dân tiểu bang.

Mức ước tính này chưa bao gồm các chi phí khác tại mỗi trường. Tiền học phí sẽ được giữ nguyên cho nhóm sinh viên này trong 6 năm. Mức tăng học phí đối với các sinh viên mới trong những năm kế tiếp sẽ giảm giần, từ 1.5% xuống 0.5% cộng thêm lạm phát, cho tới năm học 2026-2027.

Khi đó, mức tăng học phí hàng năm sẽ chỉ tùy thuộc vào tỷ lệ lạm phát. Ban quản lý UC cũng bỏ phiếu để xem xét lại kế hoạch này sau 5 năm. Kế hoạch được phê chuẩn với tỷ lệ phiếu 17 thuận và 5 chống.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements