advertisements
Monday, 03/01/2022 - 09:03:31

Harley Rouda chính thức tuyên bố ngừng tranh cử


“Hành trình của tôi để phục vụ đất nước của chúng ta đã bắt đầu năm năm trước đây sau ngày bầu cử 2016.” Đây là lời mở đầu trong lá thư dài hơn 1,000 chữ của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda công bố hôm thứ Hai ngày 3 tháng Giêng, để trình bày lý do tại sao ông đã ra tranh cử, những thành quả mà ông đã đạt được trong hai năm đại diện Quận Cam tại Hạ Viện Hoa Kỳ, và rồi giải thích ngắn gọn về lý do tại sao ông ngừng tranh cử mặc dù đã tiếp tục vận động trong nhiều tháng sau khi thất cử cuối năm 2020.

Ông Harley Rouda, 60 tuổi, thuộc đảng Dân Chủ đã đắc cử chức Dân Biểu năm 2018, đánh bại một Dân Biểu Cộng Hòa đã giữ chức này hơn 30 năm, và phục vụ tại Hạ Viện từ năm 2019 đến 2021. Vào năm 2020 ông đã thua phiếu rất khít khao trước một đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa đại diện Đại Hạt 48.

Giờ đây, vì sự vẽ lại các địa hạt cử tri dựa theo thống kê dân số mới nhất, ông Harley Rouda không tái tranh cử tại Địa Hạt 47, nơi bà Katie Porter đã thắng chức này trong cùng năm ông đắc cử 2018 tại Địa Hạt 48. Cả hai đều là đảng viên Dân Chủ và cũng đã bày tỏ ý định tranh chức Dân Biểu khoảng một tháng trước đây. Nhưng nay thì ông Harley Rouda quyết định rút lui để tránh gây chia rẽ trong nội bộ Dân Chủ.

Ông viết trong thư gởi những người ủng hộ: “Mặc dù tin rằng mình là người đại diện tốt nhất của địa hạt, nhưng tôi cũng là người rất thực tế. Tôi không có ý định tranh giành với một đảng viên Dân Chủ đang giữ chức này. Tôi cũng không có ý định tranh cử tại một địa hạt khác nơi mà tôi chưa bao giờ được hân hạnh đại diện cho đa số cử tri. Tôi là người tin rằng cử tri chỉ có thể được phục vụ tốt nhất bởi người biết họ, biết cộng đồng của họ, biết sự tranh đấu, và biết niềm hy vọng của họ.

“Nhắm tới kết cục đó, tôi chính thức ngưng cuộc vận động vào Quốc Hội của tôi.”

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements