advertisements
Friday, 31/05/2019 - 05:07:20

Hàng triệu người dùng Internet vẫn đặt mật mã "123456"


(Getty Images)


Bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia bảo mật từ nhiều năm qua, hơn 23.2 triệu trương mục trên toàn cầu vẫn sử dụng dãy số "123456" làm mật mã.

Một nghiên cứu gần đây của Trung Tâm An Ninh Mạng Quốc Gia (NCSC) của Anh quốc đã xem xét dữ liệu công khai về các trương mục bị xâm nhập. Kết quả thu được cho thấy mật mã đơn giản vẫn là một trong những vấn đề gây nguy cơ bảo mật, với 23.2 triệu trương mục trên toàn cầu đã sử dụng dãy số "123456.”

Mật mã đơn giản phổ biến thứ hai và không gây quá nhiều ngạc nhiên là dãy số "123456789.”
Các mật khẩu thường được dùng tiếp đó là "password,” "honey,” "11111111,” và "qwerty.”
NCSC đã hợp tác với chuyên gia bảo mật trên mạng người Úc, ông Troy Hunt - người đã lập ra trang web Have I Been Pwned - để tìm hiểu thêm về các loại mật mã mà mọi người thường sử dụng.

Trang web “haveibeenpwned” cho phép người dùng gõ thử mật mã của họ để tìm xem có bao nhiêu người khác trên mạng Internet cũng sử dụng dãy số đó và đã bị xâm nhập bảo mật. Ví dụ khi nhập vào dãy "zxcvbnm,” các chữ cái xuất hiện ở hàng dưới cùng của bàn phím, người dùng sẽ phát hiện mật mã này đã xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu hơn 575,000 lần.

Trên trang web của mình, ông Hunt khuyên mọi người có thể bảo vệ dữ liệu và trương mục cá nhân bằng cách không dùng mật mã đơn giản, hay sử dụng các chương trình quản lý mật khẩu nổi tiếng.

Ông cũng đề nghị sử dụng việc xác nhận 2 thông tin với các trang web, để có thêm một lớp bảo vệ chống hacker. Cuối cùng, người dùng có thể ghi danh các dịch vụ thông báo trong trường hợp email của họ xuất hiện trong danh sách dữ liệu bị hack để có thể đặt lại mật mã của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements