Thursday, 06/06/2019 - 07:18:42

Hạ Viện thông qua dự luật hưu trí với nhiều thay đổi cho 401(k) và IRA


HOA THỊNH ĐỐN - Hạ Viện Liên Bang đã thông qua dự luật hưu trí mới, với một số thay đổi cho những người tham gia chương trình 401(k) và người sở hữu các trương mục hưu trí cá nhân IRA. Dự luật này dự kiến cũng sẽ được Thượng Viện phê chuẩn và sẽ được Tổng Thống Donald Trump ký chấp thuận.

Dự luật mới sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để người lao động chuyển đổi tiền tiết kiệm hưu trí thành lợi tức đều đặn cả đời, bằng cách mua một kế hoạch hưu trí tương tự như 401(k) có bao gồm tiền trả hàng năm. Hiện tại, chỉ mới 9% hãng xưởng cung cấp chương trình hưu trí có thêm lựa chọn này. Các hãng xưởng được quyền chọn có muốn cung cấp 401(k) bao gồm tiền trả hàng năm hay không, và dưới hình thức nào.

Ngoài ra, dự luật mới sẽ hủy bỏ giới hạn tuổi cho việc đóng góp vào trương mục hưu trí cá nhân IRA, hiện là 70 tuổi rưỡi, giúp những người đang nhận các khoản phúc lợi có đánh thuế sẽ có thế tiếp tục tiết kiệm.

Ngoài ra, độ tuổi để bắt đầu nhận các khoản rút tiền bắt buộc có tính thuế từ 401(k) và IRA sẽ tăng từ 70 tuổi rưỡi lên 72 tuổi. Dự luật mới cũng giúp người lao động biết được kế hoạch 401(k) của họ sẽ hỗ trợ bao nhiêu trong thu nhập hàng tháng, bằng cách yêu cầu chủ hãng xưởng cung cấp bản ước tính trong hồ sơ 401(k).

Các nhân viên bán thời gian làm việc hơn 500 giờ một năm sẽ được quyền tham gia các kế hoạch hưu trí tương tự như 401(k). Dự luật cũng cho phép những người mới làm cha mẹ được rút tối đa $5,000 Mỹ kim từ 401(k) hoặc IRA mà không bị phạt, trong vòng 1 năm sau khi sinh con hoặc sau khi nhận nuôi một đứa trẻ.

Người được thừa kế một trương mục IRA sau ngày 31 tháng 12, 2019, sẽ phải rút tiền trong vòng 1 thập niên sau khi người chủ trương mục IRA qua đời, và phải trả các khoản thuế liên quan. Người hôn phối và con cái vị thành niên của người chủ trương mục IRA được miễn trừ quy định này.

Người sở hữu trương mục tiết kiệm 529 được quyền rút tối đa $10,000 Mỹ kim để trả nợ học phí. Theo dự luật mới, các hãng xưởng không có chương trình hưu trí có thể liên kết với nhau để cung cấp một kế hoạch hưu trí theo kiểu như 401(k) nếu muốn.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements