Thursday, 27/07/2017 - 07:54:41

GSV Andrew Đỗ thông báo có hơn 100 người vô gia cư đã được trợ cấp gia cư

SANTA ANA - Tính cho đến ngày 20 tháng 7, 2017 Trung Tâm Tạm Trú cho Người Vô Gia Cư đã giúp 112 cư dân thuộc thành phần này được trợ cấp gia cư kể từ khi Trung Tâm này khánh thành hồi tháng 10, 2016.

Trung Tâm Tạm Trú dành cho người vô gia cư tại Santa Ana, trước đây là trạm xe buýt cũ được biến cải theo đề nghị của Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã hoàn tất chỉ tiêu mỗi tháng giúp 10 người vô gia cư tạm trú tại trung tâm được trợ cấp gia cư. Phúc trình mới nhất cũng cho thấy 60 người vô gia cư tạm trú tại trung tâm nay đã tìm được việc làm thường trực.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ phát biểu, “Trung Tâm Tạm Trú Santa Ana có tên là The Courtyard đã thành công. Quận Cam đã và đang hoàn tất mục tiêu trợ giúp những người vô gia cư trở lại đời sống bình thường.”

Trung Tâm The Courtyard hiện có khoảng 400 người vô gia cư tạm trú mỗi đêm và mỗi ngày có khoảng 1,000 phần ăn được phục vụ cho thành phần cư dân này.

Sự thành công của chương trình tạm trú tại trung tâm The Courtyard đã được Giám Sát Viên Andrew Đỗ khởi động ngay từ đầu. GSV Andrew Đỗ và đồng viện GSV Todd Spitzer cũng đã đề nghị một chương trình thử nghiệm nhằm giúp những người vô gia cư hiện đang cư ngụ tại các khu vực hành lang chống lũ lụt được gọi là lòng sông Santa Ana có cơ hội được trợ giúp gia cư.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhấn mạnh, “Quận Cam tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải thiện để chấm dứt tệ nạn vô gia cư. Cá nhân tôi sẽ không ngừng cải tiến những cơ hội và phương thức nhằm mang đến các phương tiện và sự trợ giúp cho những người vô gia cư để họ có thể làm lại cuộc sống tích cực.”

Muốn biết thêm chi tiết về Trung Tâm Tạm Trú cho người vô gia cư The Courtyard hay muốn tình nguyện đóng góp mọi hình thức xin liên lạc www.midnightmission.org.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp