Friday, 03/02/2017 - 11:22:31

GSV Andrew Đỗ được đề cử chức chủ tịch ủy ban tài chánh OCTA

GSV Andrew Đỗ (Thanh Phong/ Viễn Đông)


SANTA ANA - Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã được đề cử vào một chức vụ quan trọng của Cơ Quan Quản Trị Giao Thông Quận Cam (OCTA). Đó là chức Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh & Hành Chánh của OCTA.
Theo thông báo được gởi đi từ văn phòng của ông Andrew Đỗ ngày thứ Sáu, sự đề cử diễn ra vào ngày 23 tháng Giêng, 2017. Văn phòng không cho biết tại sao đến nay thông báo này mới được gởi đến báo chí.
Văn phòng cho biết ông Andrew Đỗ, hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, là vị dân cử gốc Việt đầu tiên được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh & Hành Chánh của OCTA, một cơ quan có ngân sách hàng năm hơn một tỷ Mỹ Kim.
Ủy Ban Tài Chánh & Hành Chánh của cơ quan OCTA có những trách nhiệm như:
- Lập ngân sách của OCTA hàng năm
- Quản trị Đường Xa Lộ Tốc Hành 91 và I-405
- Thực hiện các phần vụ kiểm toán
- Quản trị thông tin, tin học
- Chính sách đấu thầu
- Chính sách liên quan đến giá thành xe buýt và các phụ phí khác thuộc OCTA.
- Phụ trách các dự án, những vấn đề được Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đề xướng.

Trong thông báo, GSV Andrew Đỗ cho biết, “Tôi rất cảm kích được các thành viên Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan OCTA tín nhiệm vào vai trò Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh & Hành Chánh của cơ quan giao thông quan trọng này.”

Ngoài nhiệm vụ Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh & Hành Chánh, GSV Andrew Đỗ còn là thành viên của Hội Đồng Quản Trị OCTA; thành viên của Ủy Ban Thưởng Trực; Ủy Ban Chuyên Chở Công Cộng; Ủy Ban Thiết Kế Xa Lộ và Toàn Bộ Khu Vực. Ông là người thực hiện chương trình Xe Buýt Shuttle Miễn phí của OCTA tại Little Saigon, Quận Cam.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp