Tuesday, 09/01/2018 - 11:42:38

GSV Andrew Đỗ được bầu vào chức chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận CamDưới đây là thông báo được gởi đến giới truyền thông Việt ngữ từ văn phòng của Giám Sát Viên Andrew Đỗ.

Hôm thứ Ba, ngày 9 tháng Giêng, 2018, Giám Sát Viên Andrew Đỗ được toàn thể các thành viên Hội Đồng Giám Sát Quận Cam tín nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch của Hội Đồng này cho nhiệm kỳ năm 2018.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã từng giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam trong năm 2017 vừa qua. Luật Sư Andrew Đỗ đại diện Địa Hạt 1, bao gồm các thành phố Garden Grove, Midway City, Santa Ana, Westminster và một phần thành phố Fountain Valley.

Trước khi đắc cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam, ông đã từng là một thương gia, luật sư cãi thí công Quận Cam, Phó Biện lý Quận Cam và cựu nghị viên của thành phố Garden Grove.

Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ bắt đầu làm nhân viên của Quận Cam hơn 30 năm qua, phục vụ trong nhiều cơ quan khác nhau của quận hạt.

Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam phát biểu, “Là một cựu tị nạn nhân, tôi rất lấy làm vinh dự được phục vụ trong nhiều trọng trách khác nhau để đền đáp những gì đất nước này đã ân hạn cho chúng tôi. Quận Cam đã cung cấp rất nhiều cơ hội cho các di dân như cá nhân tôi để phát triển. Trong vai trò Chủ Tịch tôi sẽ tiếp tục gia tăng và cải tiến phẩm chất đời sống của mọi cư dân tại Quận Cam.”

Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam sẽ đọc Diễn Văn Đầu Năm của Quận Hạt vào lúc 8:30 sáng ngày thứ Ba 23 tháng Giêng, 2018 tại Đại Sảnh Đường của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, 333 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana , CA 92701.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, quản trị Địa Hạt 1 Quận Cam bao gồm các thành phố Garden Grove, Fountain Valley, Midway City, Santa Ana và Westminster. Là thế hệ di dân đầu tiên người Mỹ gốc Việt đầy hảnh diện, Luật Sư Andrew Đỗ đã phục vụ với tư cách phó biện lý Quận Cam, cựu nghị viên thành phố Garden Grove và thẩm phán chỉ định Quận Cam.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp