Saturday, 02/12/2017 - 09:42:58

Gởi thư cho Ông Già Nô EnEm Owen Mackiggan đang đặt một lá thư xin quà Noel vào một thùng thư được ráp nối bằng hơn 50,000 thỏi LEGO tại thương xá Chadstone Shopping Centre vào ngày thứ Bảy tại thành phố Melbourne, Úc.

Dành cho người ở Mỹ, Nha Bưu Điện cho biết cha mẹ có thể khuyến khích các em bé viết thư riêng cho Ông Già Nô En. Xong cha mẹ viết thư hồi âm thay Ông Già nhưng không cho con biết.
Sau đó bỏ thư của con, thư trả lời của cha mẹ, một phong bì có dán tem hồi âm vào một phong bì lớn và gởi hết đến địa chỉ sau đây: North Pole Postmark Postmaster, 4141 Postmark Dr, Anchorage, AK 99530.
Nếu nhận được thư trước ngày 15 tháng 12, các nhân viên tại Alaska sẽ bảo đảm các em nhận được thư hồi âm có dòng chữ “From Santa” từ Bắc Cực. (Quinn Rooney/ Getty Images)

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising