Thursday, 31/05/2018 - 09:22:37

Giới trẻ bỏ dần Facebook để theo các mạng khác

LOS ANGELES – Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, số lượng thiếu niên tuổi teen tại Hoa Kỳ tham gia mạng xã hội Facebook đang sụt giảm nhanh chóng. Khoảng 51% trong nhóm thiếu niên tuổi từ 13 đến 17 hiện đang tham gia Facebook. Con số này thấp hơn rất nhiều so với 71% trong cuộc thăm dò năm 2014-15. “Môi trường mạng xã hội trong giới tuổi teen rất khác biệt so với thời điểm cách đây 3 năm,” các nhà nghiên cứu cho biết.
Tỷ lệ thiếu niên dùng Facebook thấp hơn rất nhiều so với 85% trên YouTube, 72% trên Instagram, và 69% trên Snapchat. Ngoài ra, cuộc thăm dò cũng khám phá rằng, thiếu niên trong các gia đình có lợi tức nhập thấp có xu hướng dùng Facebook cao hơn so với thiếu niên từ các gia đình thu nhập cao. Tuy Facebook vẫn là mạng xã hội lớn nhất thế giới với khoảng 2 tỷ người dùng, các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy mạng xã hội này đang mất dần khách hàng trẻ tuổi vào tay Snapchat và Instagram, vốn cũng là một mạng xã hội thuộc sở hữu của Facebook.
Theo ước tính, Facebook có thể mất đến 2 triệu người dùng Hoa Kỳ dưới 24 tuổi trong năm nay. Tuy nhiên, mạng này có thể bù đắp tổn thất nhờ số người dùng tăng thêm ở các nhóm độ tuổi cao hơn.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising