Saturday, 11/11/2017 - 07:23:21

Giới thiệu tài liệu giảng dạy chương trình song ngữ tiếng Việt tại Học Khu Garden Grove


Cô giáo Vân Anh Vũ trong lới Song Ngữ Tiếng Việt đầu tiên tại Trường Murdy Elementary. (Hình cung cấp)

Học Khu Garden Grove sẽ giới thiệu các tài liệu giảng dạy trong Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt vào ngày thứ Ba, 14 tháng 11, vào lúc 5:30 chiều tại Trường Tiểu Học Murdy Elementary ở địa chỉ 14851 Donegal Drive, Garden Grove, gần góc đường Bushard và Bolsa Ave., trong khu Little Saigon. Những ai trong cộng đồng quan tâm đến vấn đề này sẽ có cơ hội xem xét các tài liệu giảng dạy và góp ý với Học Khu về nội dung của các tài liệu.


Học Khu Garden Grove xin kính mời các cơ quan truyền thông, các vị dân cử, lãnh đạo cộng đồng và những chuyên gia quan tâm đến chương trình giảng dạy Việt Ngữ đến tham dự buổi giới thiệu tham gia góp ý kiến vào một vấn đề rất quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam. Việc soạn thảo các tài liệu giảng dạy bằng Việt Ngữ phù hợp với hoàn cảnh chính trị và văn hóa đối với cộng đồng Việt Nam là một vấn đề rất tế nhị và khó khăn trong nỗ lực thực hiện chương trình Song Ngữ Tiếng Việt. Do đó sự quan tâm và góp ý của cộng đồng là một đóng góp rất quan trọng.

Học Khu Garden Grove hiện đang tiến hành hai lớp song ngữ tiếng Việt bắt đầu với lớp mẫu giáo vỡ lòng tại Trường Tiểu Học Murdy, trong khu vực Little Saigon.

Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ Tiếng Việt là một phương pháp giảng dạy ngoại ngữ bắt đầu từ lớp nhỏ nhất với toàn thời gian bằng tiếng ngoại ngữ và giảm dần lên các lớp cao hơn để đến khi đến cấp trung học, các học sinh có thể thuần nhuyễn cả hai ngôn ngữ Anh Ngữ và Việt Ngữ và có khả năng lưu giữ lâu hơn và xử dụng hiệu quả hơn. Theo các nghiên cứu về phương pháp sư phạm về chương trình này đối với các ngôn ngữ khác thì các học sinh theo học chương trình này có trình độ và khả năng học vấn cao hơn các học sinh khác.
Cần biết thêm xin liên lạc (714) 891-1901.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp