Wednesday, 15/07/2020 - 06:20:48

Giám đốc giáo dục California khuyên các trường không nên mở cửa


Hàng hàng lớp lớp xe bus vàng đã ngưng hoạt động vì các trường học đã đóng cửa, trong hình chụp ngày 14 tháng 7, 2020 tại San Francisco. (Justin Sullivan/ Getty Images)

 

 

SACRAMENTO – Trước sự việc năm học mới tại các học khu California sẽ bắt đầu trong 3 hoặc 4 tuần nữa, Giám Đốc Giáo Dục Tiểu Bang Tony Thurmond đã mở họp báo vào thứ Tư, khuyên các trường nên tổ chức dạy học từ xa nếu tình trạng dịch bệnh không thay đổi.

Ông Thurmond kêu gọi các trường “hết sức thận trọng,” trong lúc khoảng 1,000 học khu California đang hoàn thiện kế hoạch giảng dạy cho năm học mới.

“Trong tình huống khó đoán như hiện nay, chúng ta phải thận trọng, và tại nhiều học khu, điều này có nghĩa là các học sinh phải học từ xa,” ông Thurmond nói trong cuộc họp báo qua mạng.

Tuy nhiên, ông Thurmond nói rằng không có một khuôn mẫu nào phù hợp cho tất cả các học khu, và việc học trực tiếp tại lớp vẫn có thể diễn ra tại một số quận hạt, nếu việc này có thể được tổ chức một các an toàn.

Vào tháng trước, Bộ Giáo Dục California đã ban hành hướng dẫn cho các học khu về cách tái mở cửa trường học, như kiểm tra thân nhiệt của học sinh, sắp xếp lại bàn học để học sinh giữ khoảng cách, giảm số học sinh trong lớp, và thường xuyên tẩy trùng lớp học. Tuy nhiên, đây là các hướng dẫn trước khi số ca bệnh tại California bùng nổ trở lại.

Các học khu Los Angeles và San Diego, 2 học khu lớn nhất tại California với tổng học sinh 720,000 em, vào thứ Hai cho biết sẽ dạy học từ xa trong năm học mới, do tỷ lệ lây nhiễm gia tăng trong khu vực.

Các học khu Oakland, Long Beach, và San Bernardino cũng thông báo quyết định tương tự. Một số học khu khác đang cân nhắc kết hợp giữa việc học từ xa và học tại lớp. Ông Thurmond thừa nhận cách an toàn nhất hiện nay là tiếp tục đóng cửa trường học, và chỉ mở lại các lớp học trực tiếp khi tình trạng dịch bệnh khá hơn.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising