Thursday, 16/02/2017 - 07:53:48

Giá thuê nhà trung bình chạm mức $1,800 tại Quận Cam


Giá thuê nhà tăng từ 15% đến 25% kể từ năm 2011. (Justin Sullivan /Getty Images)

 

Giá thuê nhà liên tục tăng trên khắp miền Nam California từ quý thứ tư (ba tháng cuối) năm 2016 đến nay cho thấy nhu cầu về nhà ở là một nhu cầu lớn, theo công ty dữ liệu tài sản Reis Inc.

Cũng theo báo cáo của công ty Reis Inc, 2016 là năm thứ sáu đánh dấu sáu năm liên tiếp việc tăng giá thuê trong khu vực.

Người ở Quận Cam phải chịu mức thuê nhà cao thứ 10 trên toàn quốc hồi quý IV năm 2016, với mức trung bình là $1,799 Mỹ kim/tháng, cao hơn năm trước $44/tháng, tỷ lệ tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước.
Ở Hạt Los Angeles, người ta phải trả tiền thuê nhà cao thứ 11 trong số 82 khu vực đô thị lớn trên toàn quốc, trung bình ở mức $1,775/tháng, tăng $85/tháng, tỷ lệ tăng 5% so với năm ngoái.

Trong khi đó, ở các hạt Inland Empire như Riverside và San Bernardino, giá chào thuê là $1,262 Mỹ kim/ tháng trong quý IV năm 2016, tăng $59 Mỹ kim, tỷ lệ tăng 4.9% so với năm trước, cao thứ 24 trong số 82 đô thị của Hoa Kỳ, theo Reis Inc.

Trên toàn quốc, giá thuê căn hộ trung bình tăng đến $1,304/tháng, tỷ lệ tăng 3.7% trong vòng 5 năm qua.
Các thị trường đắt giá nhất là New York, San Francisco và San Jose. Trong khi giá thuê rẻ nhất là ở Tulsa và Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, và Wichita, Kansas, nơi mà giá thuê trung bình chỉ bằng 1/5 so với giá thuê nhà ở thành phố New York.

Dưới đây là bảng thuê nhà cao nhất trong số 82 vùng đô thị trên toàn quốc, với con số đầu là số xếp hạng đô thị, kế đến là tỷ lệ tăng, và sau cùng là giá thuê trung bình.

1 New York, 3.3%, $3,493
2 San Francisco, 5.0%, $2,932
3 San Jose, 3.9%, $2,468
4 Westchester, 3.7%, $2,131
5 Oakland-East Bay, 3.2%, $2,112
6 Boston, 4.7%, $2,111
7 Fairfield County, Conn., 7.4%, $2,056
8 Long Island, 2.9%, $1,997
9 Northern New Jersey, 3.8%, $1,817
10 Orange County, 3.2%, $1,799
11 Los Angeles, 3.3%, $1,775
24 San Bernardino/Riverside, 2.4%, $1,262
(Nguồn: Reis Inc.)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp