Wednesday, 13/06/2018 - 08:30:32

GGUSD tuyên dương các Thủ Khoa và Á Khoa niên khóa 2018


Trong buổi họp ngày 15 tháng 5, Hội Đồng Giáo Dục tuyên dương thành quả của các thủ khoa GGUSD tốt nghiệp niên khoá 2018. (Hình GGUSD)

Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove đã gửi danh sách cùng lời chúc mừng đến các Thủ Khoa và Á Khoa dưới đây đã đạt những thành quả học vấn và cá nhân thật đáng khen trong niên khoá 2018. Hai mươi sáu em được trao tặng danh dự cao quý này là những học sinh đạt nhiều thành quả về mọi mặt, nêu gương cho Đường Hướng Garden Grove và có sẵn hành trang để thành công trên đường đời.

Danh sách Thủ Khoa


Long Ho, trường Bolsa Grande


Scott Belair, Garden Grove


Cathy Duong, Garden Grove


Isabel Ortiz, Garden Grove


Amy Salazar, Hare


Christopher Mai, La Quinta


Evelyn Bella, Los Amigos


Sarah Tran, Los Amigos


Jerlene Hsueh, Pacifica


Cody Tran, PacificaVivian Chau, Rancho Alamitos


Nhi To, Santiago


Donny Pham, Santiago

 

Danh sách Á Khoa


Michelle Tran, Bolsa Grande


Ngoc Bui, Garden Grove


Michael Luu, Garden Grove


Elena Lee, Garden Grove


Amanda A. Nguyen, Garden Grove


Keri Tate, Garden Grove


Aliyah Shumate, Hare


Tiffany Trinh, La Quinta


Amy Nguyen, Los Amigos


Annie Du, Los Amigos


Olivia Ernst, Pacifica


Annie Pham, Rancho Alamitos


Annie Van, Santiago

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp