advertisements
Thursday, 10/12/2020 - 07:35:22

FDA sắp chấp thuận thuốc ngừa Covid


Bà Kathrin Jansen, phó chủ tịch của công ty Pfizer đang phát biểu trong cuộc họp qua mạng điện toán của cơ quan FDA ngày 10 tháng 12, 2020. (Getty Images)


Hội đồng các cố vấn của Cơ Quan Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã bỏ phiếu ủng hộ việc sử dụng khẩn cấp thuốc ngừa coronavirus của hãng Pfizer, mở đường cho FDA phê chuẩn việc chích ngừa Covid-19 trên toàn Hoa Kỳ, nơi đã mất gần 300,000 sinh mạng vì dịch bệnh.

Việc FDA phê chuẩn thuốc ngừa đã được đoán trước, do đó, việc phân phối và chích ngừa được cho là sẽ được thực hiện gần như ngay lập tức sau khi cơ quan này ra quyết định chính thức. Ủy ban cố vấn của FDA đã bỏ phiếu với tỷ lệ 17-4, cho rằng các ích lợi đã được biết của thuốc ngừa lớn hơn các rủi ro có thể xảy ra khi chích ngừa.

Pfizer trước đó đã yêu cầu FDA phê chuẩn việc chích ngừa hai liều thuốc ngừa cho người từ 16 đến 85 tuổi. Giám đốc FDA, ông Steven Hahn, cho biết cơ quan này cũng đang xem xét lại mọi dữ liệu về thuốc ngừa của hãng Pfizer, bao gồm cả nguy cơ xuất hiện phản ứng dị ứng, theo như khuyến cáo của Anh quốc.

Pfizer vào tháng trước nói rằng việc chích 2 liều thuốc ngừa sẽ giúp phòng ngừa Covid-19 với độ hiệu quả lên đến 95%. Theo dữ liệu thử nghiệm được FDA công bố, thuốc ngừa thậm chí bắt đầu có tác dụng bảo vệ từ trước cả khi tình nguyện viên thử thuốc được nhận liều thuốc ngừa thứ hai.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements