advertisements
Wednesday, 09/06/2021 - 05:30:29

El Salvador hợp pháp hóa Bitcoin


Tấm quảng cáo bitcoin bên lề đường El zonte tại El salvador ngày 9 tháng 6, 2021. (Stanley Estrada/ AFP via Getty Images)

 

SAN SALVADOR – Quốc hội El Salvador đã phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa tiền điện tử Bitcoin, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận loại tiền này.

Theo đạo luật được thông qua vào cuối ngày thứ Ba, tiền Bitcoin có thể được sử dụng trong mọi loại giao dịch, và mọi cơ sở kinh doanh sẽ phải chấp nhận các khoản thanh toán bằng Bitcoin, ngoại trừ các cơ sở không đủ công nghệ để thực hiện việc này.

Ngoài ra, đồng Mỹ kim vẫn tiếp tục là đồng tiền của El Salvador, và người dân không bị bắt buộc phải chi trả bằng Bitcoin.

Tỷ giá trao đổi giữa 2 loại tiền tệ sẽ được thiết lập bởi thị trường, và mọi loại giá cả hàng hóa cũng có thể được ghi bằng Bitcoin.

Tuy nhiên, để phục vụ cho mục đích kế toán, đồng Mỹ kim vẫn là đồng tiền được sử dụng khi ghi chép giá trị giao dịch.

Đạo luật mới cũng sẽ thiết lập phương pháp để giúp người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ, có thể nhanh chóng chuyển số Bitcoin họ nhận được thành Mỹ kim, để tránh rủi ro khi Bitcoin mất giá, như đang xảy ra trong những ngày gần đây.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements