Wednesday, 06/06/2018 - 10:38:57

Duke Nguyễn vẫn còn chút hy vọng, vì một phần ba số phiếu chưa được đếm ở Quận Cam


Từ trái là hình tranh cử của ông Don Barnes, ông Dave Harrington, và ông Duke Nguyễn.

WESTMINSTER - Với kết quả bán chính thức tính cho đến chiều thứ Tư, ông Donald Barnes đã có đủ tỉ lệ phiếu để thắng cuộc đua tranh chức Cảnh Sát Trưởng Quận Cam. Ông Barnes hiện là Phó Cảnh Sát Trưởng và được bà Cảnh Sát Trưởng Sandra Hutchens ủng hộ.

Ông nhận được Donald Barnes (Cộng Hòa) đã nhận được 50.7 phần trăm số phiếu. Về phần hai đối thủ trong cuộc đua này, ông Duke Nguyễn (Dân Chủ), một điều tra viên của Sở Cảnh Sát Los Angeles, đã nhận được 30 phần trăm; còn ông Dave Harrington (Cộng Hòa), Thị Trưởng của Aliso Viejo và từng là một cảnh sát viên, đã nhận được 19.3 phần trăm số phiếu.

Theo qui luật bầu cử thì người nào được trên 50 phần trăm thì sẽ thắng cuộc đua, không cần tranh cử vòng thứ nhì. Như vậy thì ông Barnes có thể thắng cuộc đua này. Tuy nhiên, vì còn nhiều phiếu khiếm diện, được gởi bằng thư, nên cơ quan bầu cử sẽ cần thêm vài ngày để có hết thảy những lá phiếu được bầu cho cuộc đua Cảnh Sát Trưởng Quận Cam. Do đó, nếu vẫn có trên 50 phần trăm thì ông Barnes sẽ đắc thắng, nhưng nếu cho thêm phiếu cho hai ứng cử viên đối thủ và khiến cho tỉ lệ của ông Barnes bị giảm xuống dưới 50 phần trăm, thì ông Duke Nguyễn sẽ có cơ hội tranh cử với ông Barnes cho ngày bầu cử đầu tháng 11.
Vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày sau ngày 5 tháng Sáu, cơ quan bầu cử (Registrar) sẽ cập nhật số phiếu. Tính đến hết ngày thứ Tư thì ông Barnes vẫn duy trì tỉ lệ trên 50 phần trăm.

Trong khi đó, theo ghi nhận của báo điện tử Voice of OC, khoảng một phần ba tổng số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Quận Cam vẫn cần được đếm sau ngày 5 tháng Sáu, tổng cộng khoảng 188,000 lá phiếu.
Cuộc bầu cử vừa qua đã có số cử tri tham gia ở mức kỷ lục ở Quận Cam, cho một cuộc bầu cử sơ bộ.

Số lượng được ước tính của những lá phiếu chưa được đếm sau đêm bầu cử là hơn 188,000 phiếu. Với con số đó, tỷ lệ cử tri Quận Cam đi bỏ phiếu đặt mức 37.6 phần trăm. Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao so với những kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ mới đây nhất - trong ba năm 2006, 2010 và 2014 - lần lượt là 27.6 phần trăm, 30 phần trăm, và 24 phần trăm.

Phần lớn của những lá phiếu chưa được đếm có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc tranh cử kết thúc vào đêm bầu cử, khi hai phần ba trong tổng số phiếu được ước tính chưa được đếm đã được báo cáo.
Có 188,488 lá phiếu vẫn còn phải được kiểm tra, sau khi đợt cập nhật cuối cùng trong đêm bầu cử. Con số này đưa tổng số phiếu được ước tính trong cuộc bầu cử lên tới mức 557,755 phiếu, trong đó một phần ba vẫn chưa được đếm và báo cáo.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp