Thursday, 16/08/2018 - 09:14:06

Dự Luật SB 895 về lịch sử của người tỵ nạn Việt Nam đã được Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện California thông qua

Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đang trình bày về Dự Luật SB 895 do bà đồng soạn thảo trước Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện California ngày thứ Tư, 15 tháng 8. (Hình cung cấp)


(Dưới đây là bản tin từ văn phòng của Nghị Sĩ Janet Nguyễn ở Garden Grove gởi đến giới truyền thông ngày thứ Năm, 16 tháng 8, 2018)

Một ngày sau khi hàng trăm cư dân tham gia buổi điều trần tại Quốc Hội Tiểu Bang bày tỏ sự tuyệt đối ủng hộ đối với Dự Luật SB 895, Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan thông báo Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện California đã thông qua dự luật này. Sự chuẩn thuận quan trọng này cho phép Dự Luật SB 895 được chuyển sang Phiên Họp Khoáng Đại Hạ Viện hầu 80 dân biểu xem xét và bỏ phiếu.


Người Mỹ gốc Việt từ các cộng đồng ở California đã tụ tập về thủ phủ Sacramento ngày thứ Tư, 15 tháng 8, 2018 để lên tiếng và vận động sự ủng hộ dành cho Dự Luật SB 895. Nếu dự luật này được Quốc Hội California thông qua, lịch sử của người tỵ nạn Việt Nam và cuộc chiến Việt Nam sẽ được giảng dạy một cách minh bạch và công tâm hơn tại các trường học trên khắp tiểu bang. Trong hình cũng có Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Dân Biểu Ash Kalra. (Hình cung cấp)

“Dự Luật SB 895 là sự chứng minh tinh thần đoàn kết của cư dân khắp Tiểu Bang California, đồng lòng mong muốn khát khao những kinh nghiệm của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và người Tỵ Nạn Việt Nam sẽ là một phần trong chương trình giảng dạy giáo dục lịch sử của tiểu bang,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Quy Trình Lập Pháp rất phức tạp và đầy những trở ngại, nhưng nhờ vào sự tiếp tục hết lòng ủng hộ của cộng đồng ngày càng gia tăng, Dự Luật SB 895 đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Điều này đã nói lên tầm quan trọng của Dự Luật SB 895.”

Trước khi Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện bỏ phiếu về tương lai của Dự Luật SB 895, 17 thành viên của ủy ban lắng nghe Nghị Sĩ Janet Nguyễn và hàng trăm người phát biểu chia sẻ những mẫu chuyện và kinh nghiệm của chính họ. Tại buổi điều trần, hơn 16,000 chữ ký đã được trao cho ủy ban để xem xét.

Sau phần trình bày của Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Dân Biểu Ash Kalra, một trong những dân cử đồng tác giả của dự luật, chia sẻ như sau, “Là một dân cử đại diện cho hơn 107,000 người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại San Jose, tôi hân hạnh là đồng tác giả của một dự luật sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rỏ hơn về chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa và kinh nghiệm của người Tỵ Nạn Việt Nam một cách trung thực. Một trong những sự tranh đấu hữu hiệu là vượt qua những khó khăn để đưa sự trung thực vào chương trình giáo dục.”

Hạ Viện Tiểu Bang sẽ có từ nay cho đến ngày 31 Tháng Tám để bỏ phiếu cho Dự Luật SB 895 trong Phiên Họp Khoáng Đại Hạ Viện.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising