Friday, 25/05/2018 - 08:39:43

Dự Luật SB 895 được đưa vào Thượng Viện California


Nghị Sĩ Janet Nguyễn trình bày về Dự Lụật SB 895 trong cuộc họp báo chiều ngày 22 tháng 5, 2018, tại Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove. (Thanh Phong/Viễn Đông)

GARDEN GROVE – Vào sáng thứ Sáu, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cho biết như sau, “Tôi hân hoan thông báo Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện đã vừa thông qua Dự Luật SB 895 hôm nay [25 tháng 5] và sự luật này sẽ được đưa vào Thượng Viện trước 40 Nghị Sĩ để có thể bỏ phiếu vào tuần tới.

“Dự Luật SB 895 sẽ thiết lập Chương Trình Giảng Dạy đầu tiên tại California về chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa, và những câu chuyện của Tỵ Nạn Việt Nam và Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

“Hơn 600 nhân chứng người Việt đã đến tham dự buổi điều trần năm nay tại Thượng Viện, và hơn 12,000 chữ ký ủng hộ Dự Luật SB 895 đã nói lên tầm quan trọng của dự luật này đối với cộng đồng người Việt chúng ta.
“Chúng ta đã chứng minh được sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Dự luật này còn phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi có thể được đưa qua Thống Đốc quyết đinh.

“Sự thành công của dự luật này hôm nay là do sự tiếp tục ủng hộ của cộng đồng người Việt. Chúng ta phải tiếp tục tạo áp lực và phải cùng nhau tham gia để bảo đảm là dự luật này được tiếp tục tiến tới thành công.”
Nếu chưa ký ủng hộ Dự Luật SB 895, quý vị hãy vào trang www.baovecongdong.com.

 

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising