Thursday, 31/05/2018 - 09:21:13

Dự Luật SB 895 bao gồm thêm người Cam Bốt, được Thượng Viện California thông quaGARDEN GROVE – Theo thông báo từ văn phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Dự Luật SB 895 về việc dạy lịch sử cuộc chiến Việt tại các trường ở California đã được Thượng Viện California thông qua ngày thứ Năm, 31 tháng Năm, 2018. Dự luật lịch sử này sẽ được chuyển sang Hạ Viện để xét duyệt và bỏ phiếu mà văn phòng chưa cho biết ngày nào.

Thông báo ghi lời phát biểu của bà Janet Nguyễn, “Sau những cố gắng làm việc tích cực của văn phòng tôi và sự tha thiết ủng hộ của cộng đồng người Việt khắp nơi, Dự Luật SB 895 đã được các đồng viện của tôi tại Thượng Viện Tiểu Bang chuẩn thuận thông qua.”

“Tôi xin hân hoan chia sẻ thành quả của việc vận động để đưa Dự Luật SB 895 vượt qua những khó khăn do sự ủng hộ với hơn 14,000 người Việt khắp nơi đã ký bản kiến nghị trên trang mạng và hơn 600 cư dân đã đến thủ phủ Sacramento để lên tiếng ủng hộ dự luật này .”

Được đệ trình vào tháng Giêng 2018, Dự Luật SB 895 đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy (IQC) phát triển và đề nghị Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang (SBE) chấp thuận một chương trình giảng dạy mô hình, liên quan đến kinh nghiệm bản thân của người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng sản.

Thông báo viết: “Trong cố gắng để bảo đảm có sự ủng hộ lưỡng đảng đối với Dự Luật SB 895, và để cung cấp cho học sinh toàn California tài liệu lịch sử một cách đầy đủ hơn, Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã làm việc cùng Chủ Tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện, Nghị Sĩ Ricardo Lara. Cùng nhau, họ đã làm cho Dự Luật SB 895 vững mạnh hơn bằng cách bao gồm thêm kinh nghiệm của nạn nhân trong vụ Diệt Chủng người Cambodia dưới tay Cộng Sản Khmer Đỏ.”

Nữ nghị sĩ gốc Việt từ Quận Cam cho biết, “Bằng cách mở rộng Dự Luật SB 895 [với người Cam Bốt], chúng ta gia tăng triển vọng dự luật này sẽ được ký thành luật, vì giờ đây dự luật này sẽ bao gồm thêm các câu chuyện của hai cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản đã chọn California là quê hương thứ hai của họ. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết và Tôi hy vọng sức mạnh giữa hai cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cộng đồng người Mỹ gốc Cambodia sẽ đưa Dự Luật SB 895 trở thành đạo luật.”

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising