Wednesday, 06/06/2018 - 10:24:39

Dự lễ hằng ngày

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Trong cuộc sống này “không ai là một hòn đảo.” Hằng ngày chúng ta nhận được biết bao nhiêu sự cung cấp từ những người chung quanh mình. Quần áo ta mặc, thực phẩm ta ăn, phượng tiện ta có để di chuyển, nếu không có người khác đã tạo nên những thứ đó, thì tôi chỉ là một tạo vật trơ vơ một mình và một tạo vật như thế trong thực tế không tồn tại hoặc khó tồn tại.


Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ban bản thân Ngài là Mình và Máu, để làm của nuôi linh hồn chúng ta. (Getty Images)

Ở một mức độ cao hơn trong cuộc sống, con người sống bên nhau không chỉ trao đổi những dịch vụ cần thiết hằng ngày. Người ta còn trao cho nhau một món quà cao quí hơn nữa được gọi là tình bạn. Có những tình bạn lâu dài, có những tình bạn chóng qua. Các thứ tình bạn đó có thể là: Bạn đời, bạn tình, bạn tri kỷ, bạn nối khố, bạn học, bạn đồng hương, bạn đồng lứa, bạn đồng nghiệp, bạn đồng ngũ, bạn nhậu… Saint Exupery, một văn hào người Pháp sống vào thế kỷ trước, đã nói một câu rất ý nghĩa về tình bạn: “Khi bạn đã cầm lấy tay nhau rồi, thì đừng bao giờ buông tay nhau.”

Thiên Chúa muốn một tình bạn như thế với chúng ta. Ngài đã trò chuyện thân tình với Adong và Evà trong vườn địa đàng như người bạn, và khi hai ông bà phạm tội, Ngài đã không bỏ rơi, nhưng đã ban ơn cứu độ, để tình bạn với Ngài không bao giờ bị mờ phai.

Sau khi nhắn nhủ các môn đệ hãy ở lại trong tình thương yêu và hãy tuân giữ các giới răn của Ngài, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”

Vâng, chính Chúa Giêsu cũng đã lặp lại ước muốn của Thiên Chúa trong vườn địa đàng: Ngài muốn sống thân mật với chúng ta như người bạn. Ngài đã ước muốn và thực hiện điều đó qua Bí Tích Thánh Thể. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta gặp gì ở đó? Thưa: Sau khi linh mục truyền phép trong thánh lễ, bánh và rượu trở thành Mình và Máu thánh Chúa. Giờ đây chính Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong Bí Tích Thánh Thể bằng chính bản thể, bằng chính con người thật của Ngài. Bí Tích Thánh Thể cũng chính là điều minh xác lời Chúa đã hứa: “Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.”

Trong bảy Bí Tích thì Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích cao trọng và ngọt ngào, và là Bí Tích chúng ta lãnh nhận hằng ngày khi tham dự thánh lễ. Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ban cho chúng ta chính bản thân Ngài là Mình và Máu thánh Ngài, để làm của nuôi linh hồn chúng ta. Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích cực thánh, là Bí Tích cao trọng nhất, vì tất cả các Bí tích đều quy hướng về Bí Tích này là nguồn mạnh của sự sống và ân sủng. Nếu không có Bí Tích Thánh Thể, thì cũng không có Giáo Hội Công Giáo.

Qua nhiều thế kỷ, Bí Tích Thánh Thể được gọi bằng những danh hiệu khác nhau: Lễ Bẻ Bánh, Tiệc Thánh Thể, Tiệc Cưới Con Chiên, Bữa Ăn của Chúa, Hy Lễ Tạ Ơn, Hy lễ Tưởng Niệm, Tiệc Mình Máu Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể được gọi là bánh các thiên thần, bánh trường sinh, bánh ban sự sống, của ăn đàng… Hiến Chế về Hội Thánh xác nhận: Bí tích Thánh Thể là “nguồn suối và đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu.” Vì thế, phúc cho ai tham dự thánh lễ và lãnh nhận Mình và Máu thánh Chúa hằng ngày.Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp