Tuesday, 21/01/2020 - 07:12:39

Đợt thống kê dân số bắt đầu tại Alaska

JUNEAU – Đợt thống kê dân số Census 2020 vào thứ Ba đã bắt đầu tại Alaska, ở những vùng xa xôi của tiểu bang lạnh giá này. Tổ chức Alaska Census Working Group, một liên minh phi lợi nhuận giữa các cơ quan chính phủ và công ty, cho biết họ đang quảng cáo kêu gọi người dân tham gia thống kê dân số, và sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc liên quan đến bảng câu hỏi.
Tiểu bang Alaska có diện tích 665,000 dặm vuông, và dự kiến sẽ nhận tài trợ 3.2 triệu Mỹ kim hàng năm từ ngân quỹ liên bang, dựa trên dữ liệu thống kê. “Số tiền này được sử dụng cho nhiều mục đích, từ bảo trì phi trường đến cung cấp thực phẩm cho trẻ em tại các trường học,” viên chức tiểu bang cho biết.
Trên toàn Hoa Kỳ, việc thống kê dân số sẽ khởi sự vào tháng 3. Tuy nhiên, quá trình thường diễn ra sớm trước vài tháng tại Alaska, do người dân tại đây sẽ ra biển vào mùa xuân để đánh cá và săn bắn. Nhà chức trách cho biết, việc mặt đất đóng băng vào tháng 1 cũng giúp các nhân viên thống kê có địa hình thuận lợi hơn để di chuyển giữa các cộng đồng.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp