Monday, 26/04/2021 - 07:58:09

Đời sống California nhộn nhịp trở lại


Đời sống California nhộn nhịp trở lại

Một khách bộ hành đang băng qua cây cầu bắc ngang xa lộ trong giờ đông xe tại thành phố Los Angeles chiều thứ Hai, 26 tháng Tư, 2021. Trong cùng ngày, như đã được dự đoán trước, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) thuộc chính quyền liên bang đã thông báo rằng cơ quan này đang chuẩn bị cho phép California được lấy lại quyền tự ấn định các tiêu chuẩn kiểm soát khói xe. Quyền này từng bị lấy mất trong thời chính phủ Trump. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements