Friday, 19/05/2017 - 08:14:17

Di chúc cuối cùng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý (kỳ 2)

Vinh Danh Thiên Chúa

Di Chúc Phần III & IV
Tôi là Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, sinh ngày 31-8-1947, Rửa Tội ngày 02-9-1947, Linh mục ngày 30-4-1974. Tôi ghi Di Chúc này theo Truyền Thống của Hội Thánh Công giáo là mỗi năm mỗi Lm phải ghi một Bản Di chúc nộp cho Sở Tổng Quản lý.
Vì không biết chắc những gì sẽ xảy ra, tôi xin gửi lại vài điều cần thiết cho Hội Thánh, Thân nhân và toàn thể Đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài Nước, thay cho các Di chúc trước đây tôi đã viết mỗi khi có điều kiện, như là nỗ lực cuối cùng để hoàn thành trách nhiệm với Đồng bào, Dân tộc, Tổ quốc, Hội Thánh và Thiên Chúa theo lương tâm đòi buộc.

I. Vài chuyện riêng (Di Chúc Phần I)

II. Phải làm gì trước hiện trạng của Giáo hội Công giáo & các Tôn giáo tại Việt Nam?

III. Phải làm gì trước hiện trạng của Tổ quốc Việt Nam & Nhân Loại?

1. Tám Nền tảng nội tâm, đức hạnh & thành công.

1.1. Quốc Dân Việt (QDV) là Anh Chị Em ruột - là Bạn của Gia Đình Nhân Loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù, chỉ cương quyết nhưng ôn hòa kiên trì chống lại và ngăn chặn mọi điều ác-xấu dưới mọi hình thức. Người Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình (NCSDCHB) của QDV luôn lên án mọi điều ác-xấu lớn nhỏ bất cứ từ đâu, nhưng luôn thương xót mọi người ác-xấu, vì tất cả Anh Chị Em ruột của mình cần được cứu thoát & hoàn thiện.


Linh Mục Thadeus Nguyễn Văn Lý (giữa, đội nón) được dìu về Nhà Hưu Dưỡng ở Huế ngày 20 tháng 5, 2016. Ngài đã viết di chúc ngày 13 tháng 5, 2017 và gởi đi mọi nơi ngày thứ Năm tuần này. (Tòa Giám Mục Huế/ Facebook)

1.2. Cụ thể, Quốc Dân Việt phải giải thoát Tổ Quốc khỏi ách thống trị của Tàu Cộng đã & đang biến Việt Nam thành khu Hán Thuộc như Tây Tạng, đang cướp đất cướp biển của QDV, đang Hán hóa xích cùm đô hộ nô dịch QDV, với sự đồng lõa tiếp tay hợp tác của Bạo quyền độc tài Việt Ác Cộng, dù đang rệu rã chắc chắn sụp đổ, vẫn muốn được tiếp tục làm tay sai nô lệ rất ô nhục của Tàu Ác Cộng, đã van xin Lực Lượng Côn An của Tàu Cộng giúp đàn áp QDV biểu tình tại Việt Nam từ ngày 5-3-2017, đã đồng lõa để Tàu Cộng gửi hàng triệu chiến binh & hàng chục ngàn gián điệp vào Đất Việt dưới dạng công nhân & du khách, đã cho Tàu Cộng chiếm đóng & lập các căn cứ chiến lược cực kỳ hệ trọng tại Đất-Biển-Đảo Việt, đã cho Tàu Cộng gửi hàng ngàn dư luận viên đặc trách viết bình luận rất thô tục cực kỳ thiếu văn hóa trên các trang thông tin của QDV, để gây nhiễu thông tin trên công luận toàn cầu.

1.3. Vì thế, NCSDCHB của QDV, trong chiến đấu kiên vững khôn ngoan, vẫn luôn trung thực, yêu thương, ôn hòa, lịch sự, lễ độ, gương mẫu trong biểu ngữ - lời nói - thái độ - ứng xử, đặc biệt chính trong lúc bị canh gác - theo dõi - đàn áp - đánh đập - hạch hỏi - bôi bác - vu cáo - bắt giam - kết án - tù đày...

1.4. NCSDCHB cần thấm nhuần & ý thức rằng: phải luôn SOI CHIẾU giúp mọi người thấy Công Lý - Lẽ Phải - Sự Thật - Nhân Văn - Đức Hạnh, rồi lấy Tình Thương lôi kéo ôm trọn mọi người về với Chân Lý & Gia Đình Nhân Loại trong tình Đoàn Kết bền chặt.

1.5. Năm lý do Ôn Hòa Bất Bạo Động Toàn Diện luôn hiệu quả cao hơn bạo động:

1.5.1. Bạo lực luôn phát sinh leo thang bạo lực - hận thù & đổ vỡ dây chuyền không ngừng. Vì thế, tinh thần ôn hòa bất bạo động, đặc biệt trong đấu tranh & phát ngôn, luôn được Công luận & Quốc tế ủng hộ.

1.5.2. Mọi nhà cầm quyền đều không có quyền đàn áp phong trào ôn hòa bất bạo động. Nhưng nhà cầm quyền luôn có cớ đàn áp ai bạo động, viện lý do “bảo vệ an ninh, trật tự”.

1.5.3. Người sử dụng bạo động, nhất là nhà cầm quyền đàn áp người Dân ôn hòa bất bạo động luôn tự đốt cháy uy tín mình. Càng đàn áp, càng sớm tự sụp đổ. Càng bị đàn áp bất công, người CSDCHBM càng phải kiên định bất bạo động, vì chắc chắn tiến lên thành công - chiến thắng.

1.5.4. Ôn hòa bất bạo động toàn diện, đặc biệt trong phát ngôn, dễ giúp mọi người gặp Công Lý - Lẽ Phải - Tình Thương & Chân Lý.

1.5.5. Bất bạo động ôn hòa toàn diện trong tâm nguyện càng tăng hiệu quả đến mức hoàn hảo tuyệt vời, chỉ cần kiên trì vững tâm cầu nguyện, luôn luôn chắc chắn thành công.

1.6. NCSDCHB luôn hiểu rõ: Mọi giá trị nhân văn cao cả gồm Đạo Đức, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Nhân Quyền, Dân Quyền, Văn Hóa, Văn Minh, Pháp Trị,... đều phải được chở trên xe Trung Thực - Yêu Thương mới bảo đảm đến đích. Mọi xe khác chắc chắn đều bị lật đổ dọc đường. Xe Trung Thực - Ôn Hòa - Yêu Thương chắc chắn luôn đến đích thành công.

1.7. Chính trong khi biểu tình & đấu tranh, NCSDCHB luôn có nhiệm vụ xây dựng cho Quốc Dân Việt & Nhân Loại 5 nền tảng trụ cột: Thực hiện Ngũ Dân: Xây nền Dân Đức (3 đức cơ bản: trung thực, nhân ái & tự chủ), Mở mang Dân Trí, Tăng cường Dân Khí, Nâng cao Dân Quyền, Thăng tiến Dân Sinh.

1.8. NCSDCHB luôn có nhiệm vụ xây dựng cho Quốc Dân Việt & Nhân Loại 2 nền tảng cơ bản: Tự Do Chân Chính là Tự Nguyện Làm Thiện; mọi loại tự do khác đều là nô lệ điều xấu-ác. Và Tình Yêu Chân Chính là Tự Nguyện chỉ dùng Thiện để hiến thân tìm an phúc cho người khác; mọi thứ tình yêu khác đều sai lệch, chỉ là chiếm hữu hoặc hưởng thụ.

2. Làm sao để 1 Nhà Nước được Dân gọi là Chính Quyền đích thực?

2.1. Chính quyền hay Nhà Nước đúng nghĩa phải là một Tổ chức luôn dùng các biện pháp ngay chính để đạt được quyền, rồi quản lý, điều hành và phục vụ Toàn Dân trong công chính - trật tự - an toàn - đạo đức - văn minh - an phúc - thăng tiến... đích thực là của Dân, do Dân, vì Dân. Dân chủ chính là Dân Là Chủ. Phải cần đủ các điều kiện này:

2.2. Ba cơ quan quyền lực Lập Pháp - Hành Pháp - Tư Pháp phải độc lập, ngang quyền, và kiểm soát được nhau, nhờ 1 Hiến Pháp văn minh - đạo đức - rõ ràng - khôn ngoan - ngăn ngừa độc tài.

2.3. Lập Pháp & Hành Pháp phải được Dân trực tiếp bầu chọn công khai - công bằng - minh bạch - trong sáng, qua các cuộc bầu cử có cạnh tranh lành mạnh - công bằng giữa các Tổ chức chính trị chuyên nghiệp, có năng lực quản lý xã hội - điều hành công quyền - phục vụ Toàn Dân trong đạo đức - chân thực - an hòa - công minh - văn hóa - văn minh - thăng tiến; ưu tiên chăm lo những ai bất hạnh yếu thế; quan tâm hòa bình - môi trường - thăng hoa phát triển của Gia Đình Nhân Loại toàn cầu.

2.4. Có hệ thống đội ngũ nhân viên gần Dân, đức hạnh, trí thức, nhân bản, tâm linh, hành thiện, thành thạo hành chánh, am tường kỹ thuật số, tâm não khôn ngoan - rộng mở toàn diện toàn vũ toàn cầu.

2.5. Tôn trọng các Nhân quyền và Dân quyền chân chính của Toàn Dân, của các Tôn giáo, các Tổ chức xã hội dân sự, các Tổ chức chính trị chuyên biệt,... theo các Công ước của Liên Hiệp Quốc...

2.6. Xây dựng cho QDV & Nhân Loại 2 nền tảng cơ bản: Tự Do Chân Chính là Tự Nguyện
Làm Thiện; & Tình Yêu Chân Chính là Tự Do hiến thân tìm phúc cho người khác. Và Xây dựng Tổ Quốc trên 5 nền tảng Ngũ Dân: Xây nền Dân Đức (3 đức cơ bản: trung thực, nhân ái & tự chủ), Mở mang Dân Trí, Tăng cường Dân Khí, Nâng cao Dân Quyền, Thăng tiến Dân Sinh.

3. Tại sao phải chống Giặc Tàu và phải cấp bách Thoát Trung, Thoát Tàu Cộng?
Tổ quốc Việt Nam & Toàn Quốc Dân Việt đang phải gánh chịu các tổn hại cực kỳ to lớn:

3.1. Tổn hại toàn diện trong thân phận kiếp người: Ngay từ thời 1930, khi nhận gián điệp Hồ Quang người Tàu nhập vai HCM thao túng VN, rồi đẩy Dân tộc & Tổ quốc VN ngày càng nô lệ Tàu Cộng, Đảng CSVN đã và đang làm tổn thương tình yêu Nước thiêng liêng và danh dự của người VN khắp nơi trên thế giới, quốc nội lẫn hải ngoại, nghiêm trọng nhất là đang biến 95 triệu người Việt quốc nội và con cháu ngàn đời sau, trở thành những nô lệ của các tộc người Trung Hoa, vì Tàu Cộng vừa đông hơn, vừa mạnh hơn, tham lam hơn & nhất là tàn ác hơn. Kể cả sau này khi Trung Hoa đã thoát khỏi Chế độ CS, kiếp nô lệ ấy vẫn tiếp tục đè nặng trên Toàn Quốc Dân Việt.

3.2. Tổn hại lãnh thổ - lãnh hải của Tổ quốc ngàn đời:
Đảng Việt Ác Cộng đã & đang biến Tổ quốc VN thành thuộc địa của Tàu Cộng, biến Dân tộc VN thành nô lệ của Tàu Cộng. Dưới chế độ CS, Tổ quốc VN chúng ta đã:
– mất # 1.000 km2 ở vùng biên giới lãnh thổ phía Bắc.
– mất từ 11.000 km2 đến 20.000 km2 ở vùng biên giới lãnh hải Vịnh Bắc Việt.
– mất nhiều địa điểm mang tính lịch sử như Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm, phân nửa thác Bản Giốc… và nhiều cao điểm chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.
– mất Quần đảo Hoàng Sa và phần lớn quần đảo Trường Sa, là tài nguyên về khoáng sản, hải sản và là tiền đồn chiến lược hết sức hệ trọng ở phía Đông Tổ quốc.
– mất gần 1 triệu km2 lãnh hải Biển Đông Nam Á vào tay Tàu Cộng.
– mất quyền kiểm soát cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh, vùng Tây Nguyên do việc để cho Tàu Cộng khai thác bôxit, mất quyền kiểm soát hơn 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn và hàng trăm ngàn hecta duyên hải do việc để cho Tàu Cộng thuê mướn lâu dài 50-120 năm…
– hiện nay 5.000-10.000 lính tình báo Tàu Cộng & # 1 triệu quân đội Tàu Cộng đã có mặt tại lãnh thổ lãnh hãi VN.

+ Do đâu và bởi ai mà một phần lãnh thổ và lãnh hải trọng yếu của Tổ quốc Việt Nam, vốn vẫn nguyên vẹn qua hàng ngàn năm dựng Nước và giữ Nước, tự dưng lại bị mất vào tay Tàu Cộng cách quá dễ dàng từ khi Đảng CSVN cướp Chính quyền năm 1954? Các tội đồ này và các đồng lõa không được phép và không xứng đáng tiếp tục khiên cưỡng độc đoán lãnh đạo Đất nước này, ngoài ý chí của toàn Dân nữa.

+ Nếu VN là đệ tử, nô lệ của Tàu Cộng, thì làm sao chống lại Tàu Cộng được? Vì thế, “phải tiến hành thiết lập Chế độ Dân chủ Đa nguyên Đa đảng VN Thăng tiến Hòa bình, văn minh thân thiện giữa Cộng đồng Quốc tế, để đủ sức vừa ngăn chặn hiệu quả TC bành trướng tham lam, vừa dựa vào Công pháp Quốc tế giúp thu hồi lại phần lãnh thổ và lãnh hải trọng yếu của Tổ quốc VN đã bị mất vào tay Tàu Cộng, chấm dứt tình trạng nô lệ Tàu Cộng ngày càng lộ rõ, không thể biện minh trước Quốc Dân và Quốc tế.”
(Trích Thư yêu cầu trả lời dứt khoát với Quốc Dân về lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc đã bị CSVN trao nhượng cho Tàu Cộng tôi gửi ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình ngày 30-01-2011).

+ Hơn nữa, “Chế độ CS độc tài vô thần duy vật toàn trị đã trở thành một đại họa vô cùng cay đắng cho Nhân loại, một thử nghiệm đã hoàn toàn thất bại trên toàn cầu về một ước mơ công bằng, hòa bình, văn minh, thịnh vượng không bao giờ đạt, vì dựa trên 3 nền tảng hoàn toàn sai-ác-xấu là vô thần duy vật, hận thù bạo lực & dối gian. Mọi người có chút lương tri và tâm trí đều không muốn chế độ vô luân này tồn tại thêm giây phút nào trên hành tinh này nữa. Riêng tại Việt Nam, suốt 80 năm qua, kể từ năm 1930 khi Đảng Việt Ác Cộng có mặt trên Quê Hương chúng ta, thì hận thù, gian trá, áp bức, cướp đoạt, bất công, bạo lực, đấu tố, khủng bố, chiến tranh… triền miên xâu xé Tổ quốc và Đồng bào chúng ta, dưới mọi hình thức, vừa thô bạo vừa tinh vi, khiến không một người Dân Việt nào được an tâm vui sống trọn vẹn dù chỉ một ngày. Trãi nghiệm quá khổ đau chán ngấy này của mỗi người chúng ta không nên kéo dài thêm ngày nào trên Dân tộc và trong tâm hồn con cháu thơ ngây vô tội của chúng ta nữa”.
(Trích Lời Kêu Gọi Tiến Hành Giải Thể Chế Độ CS Để Thiết Lập Chế Độ Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng VN Thăng Tiến Hòa Bình của tôi ngày 01-01-2011, viết tắt LKG THGTCĐCS).
(Còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp