Thursday, 15/10/2020 - 07:49:40

DB Rouda tổ chức văn phòng di động phục vụ cử tri vùng Little Saigon


(Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đang tổ chức văn phòng di động để phục vụ cử tri Địa Hạt 48 tại vùng Little Saigon vào ngày Thứ Bảy mỗi tuần trong tháng 10, 2020.

Quí vị cư dân thuộc Địa Hạt 48 có nhu cầu cần liên lạc với các cơ quan liên bang như Sở Thuế IRS, Bộ An Sinh Xã Hội (Social Security Administration), Bộ Quốc Phòng, Bộ Nội An , Bộ Cựu Chiến Binh, Bộ Ngoại Giao, Bộ Lao Động… có thể đến văn phòng của chúng tôi để nhờ trợ giúp.

Thời gian và địa điểm trong tháng 10 như sau:

- Địa điểm: Zippost – 9353 Bolsa Ave.  Suite K Westminster, CA 92683

- Thời gian:

Thứ Bảy, 18 tháng 10, từ 10:00 - 12:00

Thứ Bảy, 25 tháng 1, từ 10:00 - 12:00

Thứ Bảy, 31 tháng 10, từ 10:00 - 12:00

Trong thời gian qua, nhiều cư dân Địa Hạt 48 đã liên lạc với văn phòng Dân Biểu Harley Rouda để được trợ giúp về các vấn đề như tiền trợ cấp Covid-19 ($1,200), quyền lợi cựu chiến binh, vấn đề visa, vấn đề Medicare… Văn phòng di động tại vùng Little Saigon là dịp để quí vị có thể tiếp xúc trực tiếp với nhân viên nói tiếng Việt.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements