Sunday, 02/12/2018 - 10:06:30

Danh Phạm, nhạc trưởng mới của dàn nhạc giao hưởng Washington Idaho


Nhạc trưởng Danh Phạm (DePauw University)

PULLMAN, Idaho - Ban Giám Đốc của Hội Dàn Nhạc Giao Hưởng Washington Idaho Sumphony (WA-ID) đã chọn ông Phạm Danh làm giám đốc âm nhạc và nhạc trưởng.

Từ khi nhạc trưởng cuối cùng từ chức, ông Danh được giữ vai trò nhạc trưởng khách được mời tới điều khiển dàn nhạc hòa tấu này. Việc bổ nhiệm ông Danh đánh dấu một cuộc trở lại với cơ cấu quản trị truyền thống của nhóm này, nơi mà nhạc trưởng và giám đốc điều hành là hai vai trò riêng biệt. Trong tháng Chín Hội đã bổ nhiệm bà Kristin Lincoln làm giám đốc điều hành.

Trong một bản thông cáo báo chí, bà Lincoln nói, “Tiến sĩ Phạm Danh đã chứng minh một cách nhất quán rằng khả năng chỉ huy dàn nhạc một cách hữu hiệu, và làm việc với các nhân viên và hội đồng của hiệp hội, đúng là điều mà dàn nhạc giao hưởng đang cần.

“Chúng tôi phấn khởi khi đưa ông từ vị trí nhạc trưởng khách tới vai trò nhạc trưởng/giám đốc âm nhạc thường trực. Chúng tôi chắc chắn rằng ông sẽ phát triển tổ chức này, và tiếp tục bảo đảm rằng dàn nhạc có được phẩm chất cao nhất.”

Ông Phạm Danh dạy tại đại học Washington State University, và là nhạc trưởng của dàn giao hưởng WSU Symphony Orchestra và Giám Đốc Các Ban Nhạc. Ông cũng chỉ huy WSU Opera and Musical Theatre.
Ông là người gốc từ Honolulu, Hawaii, nhận các văn bằng từ ba trường đại học DePauw University, Indiana University, và University of Oklahoma.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising