advertisements
Wednesday, 11/08/2021 - 08:31:54

Đảng Dân Chủ thông qua dự luật $3.5 ngàn tỷ


Tổng Thống Joe Biden trình bày về kế hoạch tái kiến thiết đất nước với ngân sách $3.5 tỷ Mỹ kim tại Tòa Bạch Ốc ngày 11 tháng 8, 2021. (Sarah Silbiger/ UPI/ Bloomberg via Getty Images)

 

Trong ngày thứ Tư, Thượng Viện đã bỏ phiếu theo đảng phái với tỷ lệ 50-49, để ủng hộ dự luật ngân sách $3.5 ngàn tỷ của đảng Dân Chủ. Kế hoạch ngân sách khổng lồ của đảng Dân Chủ bao gồm nhiều khoản chi tiêu lớn cho các sáng kiến về khí hậu, mở rộng Medicare, và tăng tiền hoàn thuế cho các gia đình có con nhỏ.

Đảng Dân Chủ đang tìm cách đưa dự luật này vượt qua Thượng Viện bằng một thủ tục ngân sách đặc biệt, để không cần đến sự ủng hộ từ phía Cộng Hòa.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ, tương lai của dự luật vẫn không chắc chắn, khi các Nghị Sĩ Kyrsten Sinema của Arizona và Joe Manchin của West Virginia nói rằng họ phản đối số tiền dự chi quá lớn của dự luật.

Trong khi đó, tại Hạ Viện, phe cấp tiến vẫn thúc giục đảng Dân Chủ phải chi tiêu nhiều hơn, và đe dọa rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho dự luật hạ tầng đã thông qua trước đó, nếu Thượng Viện không phê chuẩn được dự luật ngân sách hiện tại.

Dự luật ngân sách hiện đang có chi phí ước tính là $3.5 ngàn tỷ Mỹ kim, dự kiến được chi trả bằng các khoản thuế mới, thu phí ô nhiễm môi trường, tiền tiết kiệm từ các chương trình y tế và sự phát triển kinh tế trong tương lai.

Theo dự luật, $726 tỷ Mỹ kim sẽ được chi cho lãnh vực giáo dục, giúp trẻ em từ 3 đến 4 tuổi được đến trường, cung cấp dịch vụ giữ trẻ, miễn phí học đại học cộng đồng, đầu tư vào các trường đại học của người da đen, và đầu tư thêm cho dịch vụ y tế.

Số tiền $107 tỷ Mỹ kim sẽ được dùng để giúp di dân trở thành thường trú nhân và củng cố an ninh biên giới. Việc bảo vệ nông nghiệp, chống hạn hán, bảo vệ rừng, và nghiên cứu khí hậu, sẽ được tài trợ $135 tỷ Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements