Wednesday, 29/04/2020 - 06:06:17

Đảng Cộng Hòa: Việc trợ cấp quá nhiều sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp


Tổng Thống Donald Trump trong cuộc họp với các tổng giám đốc trong các ngành kỹ nghệ tại phòng ăn Tòa Bạch Ốc ngày 29 tháng 4, 2020 để bàn về kế hoạch mở lại nền kinh tế Hoa Kỳ. (Mandel Ngan/ AFP via Getty Images)

 

 

Một số nghị sĩ Cộng Hòa đang khuyến cáo rằng, việc trợ cấp thất nghiệp quá hào phóng trong giai đoạn khủng hoảng Covid-19 sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, do nhiều người đang nhận tiền trợ cấp nhiều hơn so với tiền lương họ nhận được khi đi làm.

Theo đạo luật kích thích kinh tế được thông qua tháng trước, còn gọi là luật CARES Act, Quốc Hội đã cung cấp $250 tỷ Mỹ kim để mở rộng chương trình bảo hiểm thất nghiệp cho thêm nhiều người lao động, và kéo dài thời gian trợ cấp lên 39 tuần thay vì 26 tuần như trước đây. Đạo luật cũng cấp thêm $600 Mỹ kim mỗi tuần trong vòng 4 tháng, cho những người bị mất việc làm trong giai đoạn khủng hoảng.

Tuy nhiên, Nghị Sĩ Cộng Hòa Ben Sasse của Nebraska đã chỉ trích chính sách này, và khuyến cáo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tăng thêm trợ cấp thất nghiệp sẽ tạo tác dụng ngược và gây hại cho các cơ sở thương mại Hoa Kỳ. Ông Sasse nói, các cơ sở kinh doanh nhỏ sẽ gặp khó khăn khi chương trình trợ cấp thất nghiệp trả tiền cao hơn tiền lương.

Theo truyền thông, khoảng phân nửa người lao động Hoa Kỳ đang nhận được tiền trợ cấp nhiều hơn so với tiền lương, và việc này sẽ khiến các cơ sở kinh doanh khó mở cửa trở lại, do nhân viên không muốn đi làm.

Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa như ông Lindsey Graham và Tim Scott của South Carolina, và ông Rick Scott của Florida, đã cảnh báo về tình huống này vào tháng trước, khi họ cố gắng phản đối đề nghị trả phúc lợi thất nghiệp bằng 100% lương của luật CARES Act. Tuy nhiên, nỗ lực của các nghị sĩ khi đó đã thất bại tại Thượng Viện.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements