Thursday, 12/08/2021 - 08:14:32

Dân số Hoa Kỳ đang ngày càng đa dạng


Du khách mang mặt nạ trong lúc đi bộ dưới phố New Orleans, tiểu bang Louisiana 3 tháng 8, 2021. (Lan Wei/ Xinhua via Getty Images)


Vào thứ Năm, Phòng Thống Kê đã công bố một loạt dữ liệu nhân khẩu học, là những thông tin sẽ ảnh hưởng lớn đến chính trường Hoa Kỳ.

Báo cáo thống kê cho thấy người dân đang tiếp tục di cư từ vùng Đông Bắc và Trung Tây xuống các tiểu bang miền nam và miền tây.

Tỷ lệ dân số da trắng đã giảm từ 63.7% trong năm 2010 xuống 57.8% trong năm 2020, con số thấp nhất trong lịch sử. Dù vậy, người da trắng vẫn là chủng tộc và sắc tộc phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, riêng tại California, người Hispanic đã trở thành nhóm chủng tộc đông nhất, tăng từ 37.6% lên 39.4% trong vòng một thập niên, trong khi tỷ lệ người da trắng giảm từ 40.1% xuống 34.7%.

Các con số của Phòng Thống Kê cho thấy bức tranh chi tiết về sự thay đổi của Hoa Kỳ từ năm 2010 đến nay, và dự kiến sẽ mở màn cho một cuộc chiến đảng phái liên quan đến việc vẽ lại địa hạt chính trị, trong bối cảnh quốc gia đang chia rẽ sâu sắc về nhiều vấn đề.

Dữ liệu này có thể sẽ giúp quyết định chính đảng nào sẽ kiểm soát Hạ Viện trong năm 2022, và sẽ được dùng làm căn cứ để phân phối $1.5 ngàn tỷ Mỹ kim ngân sách liên bang hàng năm. Báo cáo của Phòng Thống Kê lẽ ra phải được công bố vào cuối tháng Ba, nhưng thời hạn này đã được hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Do cuộc thống kê chỉ lấy dữ liệu nhân khẩu vào ngày 1 tháng 4, 2020, nên các báo cáo sau đó sẽ không bao gồm sự tổn thất gần 620,000 người Mỹ, là những người đã chết vì Covid-19. Vào tháng 4 vừa qua, Phòng Thống Kê đã công bố dân số của từng tiểu bang, cho thấy số ghế mà các tiểu bang này sẽ có tại Hạ Viện.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: DÂN SỐ Hoa Kỳ đang ngày càng ĐA DẠNG, nói một cách cụ thể, là dân DA MẨU càng ngày càng ĐÔNG. ***Lý do dễ hiểu là dân Mễ ĐẺ NHIỀU hơn dân da trắng, ngay cả đối với dân Việt đang sống tại Hoa Kỳ. ***Được một cái là người Việt có TẬP TỤC là hay sống TẬP TRUNG như tại California, họ sống QUÂY QUẦN quanh một vài thành phố lớn như Westminster, San Diego, San Jose... nên tuy dân số chưa tới 1% dân số Mỹ, họ vẫn giữ được các chức vụ quan trọng trong thành phố. 美國人口越來越多樣化,準確地說,是越來越多的有色人種。 *** 原因很容易理解,墨西哥人比有皮膚的人生育更多 白人,即使是居住在美國的越南人。 *** 一方面,越南人習慣於像在加利福尼亞一樣生活在一起,他們住在一些大城市附近,例如 威斯敏斯特、聖地亞哥、聖何塞……儘管人口眾多 不到美國人口的 1%,他們仍然持有職位 重要的城市服務。 La population américaine est de plus en plus diversifiée, pour être précis, un nombre croissant de personnes de couleur. *** La raison est facile à comprendre que les Mexicains accouchent plus que les gens à peau blanc, même pour les Vietnamiens vivant aux États-Unis. *** D'une part, les Vietnamiens ont l'habitude de vivre ensemble comme en Californie, ils vivent autour de quelques grandes villes comme Westminster, San Diego, San José... alors malgré la population moins de 1% de la population américaine, ils occupent toujours des postes service important de la ville.
advertisements
advertisements