Thursday, 24/11/2016 - 09:00:23

Dân kéo đến trụ sở tỉnh đòi kiện Formosa

Linh mục Đặng Hữu Nam hướng dẫn người dân đi kiện để đòi bồi thường từ Formosa vào đầu tháng 10 vừa qua.


HÀ TĨNH – Đây là tường thuật của phóng viên Phong Trào Lao Động Việt được gởi đi từ trong nước, cho biết các ngư dân vẫn đang sống khốn khổ vì hậu quả nhiễm chất độc Formosa tại biển miền Trung Việt Nam.
Bản tin của Phong Trào Lao Động Việt cho biết một cuộc biểu tình đã diễn ra trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân như sau:
]
Sáng ngày 22 tháng 11, 2016 (thứ Ba), lúc 8 giờ sáng hơn 100 ngư dân đại diện cho hơn 400 hộ tại giáo xứ Cửa Sót đã cùng hai cha Phero Trần Phúc Chính và cha Phero Trần Phúc Cai đồng hành đến trước cửa UBND tỉnh Hà Tình để nộp đơn kiện Formosa gây thảm họa môi trường bốn tỉnh miền Trung.
Theo quyết định số 1080 của Chính Phủ việc bồi thường chỉ giới hạn trong 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 10, 2016), nhưng hiện nay các cơ quan truyền thông và các chuyên gia về môi trường trong nước và quốc tế có cảnh báo về việc dùng cá bị nhiễm độc có đến hơn 100 loài cá chưa được sử dụng. Ngư dân bốn tỉnh miền Trung đang khốn đốn! Từ người làm muối, đánh bắt cá và các ngành nghề, dịch vụ có liên quan đến biển bị nhiễm độc.

Mặc dù việc chính phủ có quyết định bồi thường thiệt hại cho người dân trong 6 tháng, nhưng thỏa đáng chưa? bởi biển hiện nay vẫn chưa sạch thì ngư dân sẽ sống ra sao khi thảm họa còn kéo dài hàng chục năm nữa?

Hiện nay tỷ lệ người dân được nhận tiền bồi thường còn rất ít và luôn bị các địa phương cấp dưới tìm cách trì hoãn, gây khó khăn, sách nhiễu...

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp