advertisements
Monday, 08/02/2021 - 08:45:23

Dân Chủ muốn cấp $3,000 cho mỗi trẻ em


Nhiều gia đình đã xếp hàng dài bảy khu phố để đợi được tặng quà và áo ấm cho trẻ em do văn phòng nữ Dân Biểu Catalina Cruz tổ chức tại Corona, Queens, New York ngày 19 tháng 12, 2020. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Ủy Ban Quản Lý Thuế Hạ Viện đã đề nghị sẽ gởi $3,600 Mỹ kim cho mỗi trẻ em nhỏ tuổi trong hàng triệu gia đình Hoa Kỳ, trong bối cảnh đảng Dân Chủ Hạ Viện đang điều chỉnh dự luật cứu trợ trị giá $1.9 ngàn tỷ Mỹ kim được đề nghị bởi Tổng Thống Joe Biden.

Theo đề nghị mới, chính phủ sẽ gởi $3,600 trên mỗi trẻ em dưới 6 tuổi cho các gia đình Hoa Kỳ, và $3,000 Mỹ kim cho mỗi trẻ em từ 6 đến 17 tuổi.

Tiền tài trợ này sẽ giảm bớt đối với những người Mỹ có lợi tức trên $75,000 Mỹ kim một năm, và các cặp vợ chồng có lợi tức trên $150,000 Mỹ kim một năm.

Nếu được phê duyệt, chương trình này sẽ được giám sát bởi Sở Thuế IRS, và tiền sẽ bắt đầu được gởi đi từ tháng 7.

Hiện chưa rõ đề nghị này có thể vượt qua Thượng Viện hay không, do đảng Dân Chủ đang dùng một thủ tục đặc biệt, có các quy tắc khá nghiêm ngặt, để đưa dự luật cứu trợ vượt qua Thượng Viện với chỉ 51 phiếu.

Một nghiên cứu của Đại Học Columbia cho rằng, chương trình gởi tiền sẽ giảm số lượng trẻ em đang sống trong tình trạng nghèo đói, và ảnh hưởng đến hơn 5 triệu trẻ em Hoa Kỳ dưới 18 tuổi.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements