Monday, 10/06/2019 - 07:37:28

Dân Chủ California đồng ý cung cấp y tế cho di dân lậu

SACRAMENTO – Những người đóng thuế tại California có thể sẽ sớm phải trả tiền bảo hiểm y tế cho 90,000 di dân lậu. Phe Dân Chủ tại quốc hội tiểu bang vào Chủ Nhật đã đồng ý với kế hoạch ngân sách cung cấp Medicaid cho những người trưởng thành lợi tức thấp.

Các viên chức tiểu bang ước tính chương trình này sẽ tốn khoảng $98 triệu Mỹ kim. Để chi trả một phần cho khoảng chi phí này, tiểu bang sẽ bắt đầu đánh thuế những người không mua bảo hiểm y tế. Kế hoạch ngân sách này hiện vẫn cần được toàn bộ quốc hội tiểu bang phê chuẩn và được ký bởi Thống Đốc Gavin Newsom.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising