Sunday, 09/06/2019 - 04:03:34

Dân biểu gốc Việt được trao giải Quyền Cho Phụ Nữ


Từ bên trái là Antigoni Woodland, Bambi Snodgrass, DB Trâm Nguyễn, và Chris Prah. (Photo: Diane Riemer/Andover Townsman)

ANDOVER - Freedom North Shore (FNS), một nhóm nhỏ các công dân sống trong vùng North Shore cam kết làm việc để bảo vệ cho sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em và những gia đình ở Massachusetts, gần đây đã trao tặng Dân Biểu Tiểu Bang Trâm Nguyễn giải thưởng Womens Empowerment Award (Quyền Lực Cho Phụ Nữ) để ghi nhận sự ủng hộ không ngừng của bà đối với quyền phụ nữ.

 Freedom North Shore tuyên bố rằng họ đang làm việc để đảm bảo rằng những nỗ lực của các nhà lập pháp địa phương được chú ý. Tổ chức này vinh danh và hỗ trợ các nhà lập pháp đồng minh, và sẽ tiếp tục hợp tác với họ để đảm bảo rằng tiểu bang Massachusetts vẫn dẫn đầu về quyền công dân.

Tuy là người mới đến Beacon Hill, tức trung tâm hành chánh của tiểu bang Massachusetts nằm trong khu đô thị Boston, nhưng bà Trâm Nguyễn đã đạt được nhiều thành tích trong 100 ngày làm đầu tiên, thông cáo báo chí của FNS cho biết. Theo nhóm này, bà đã đệ trình 21 dự luật và các dự luật của bà được xây dựng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, đảm bảo việc làm công bằng, thúc đẩy an toàn cho nạn nhân của nạn bạo lực và buôn người, ủng hộ hiệu quả năng lượng và giải quyết biến đổi khí hậu.

Bà Trâm Nguyễn làm việc trong Ủy Ban Hỗn Hợp Về Sức Khỏe Tâm Thần, Cai Nghiện, Ủy Ban Hỗn Hợp Về Chính Quyền Thành Phố và Chính Quyền Khu Vực và Ủy Ban Nhân Sự và Quản Lý.


SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising