advertisements
Wednesday, 23/10/2019 - 07:03:21

Dân Biểu Alan Lowenthal vinh danh 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH


Dân Biểu Alan Lowenthal cạnh cờ California và cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. (Hình cung cấp)HOA THỊNH ĐỐN - Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal ngày thứ Ba, 22 tháng 10, đã phát biểu tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, vinh danh 81 chiến sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và tri ân đến cựu Nghị Sĩ Jim Webb và Gia Đình Mũ Đỏ VNCH trong việc an táng trọng thể 81 chiến sĩ này vào cuối tuần này.
Ngoài lời phát biểu dài 1 phút tại Hạ Viện, Dân Biểu Lowenthal còn đệ trình vào Quốc Hội toàn bộ chi tiết về sự hy sinh của 81 binh sĩ Nhảy Dù VNCH cũng như vinh danh sự hy sinh của QLVNCH nói chung.
Ông Lowenthal đã nói tại Hạ Viện, “Vào cuối năm 1965, chiếc phi cơ C-123 đã bị bắn hạ tại Việt Nam. Bốn quân nhân Hoa Kỳ đã được xác định và hài cốt của họ đã được hồi hương. Còn 81 người lính Nam Việt Nam cũng trên chuyến bay đó đã không hề được xác định và hài cốt của họ chưa bao giờ được mai tang đúng cách. Chính quyền hiện nay tại Việt Nam đã hai lần từ chối cho phép hài cốt của các binh sĩ này được hồi hương.

“Vào thứ Bảy tới đây, ngày 26 tháng 10, hài cốt của 81 quân nhân này cuối cùng cũng sẽ được an nghỉ tại Little Saigon, Quận Cam, tiểu bang California, trong địa hạt của chúng tôi.
“Tôi muốn tri ân cựu Nghị Sĩ Jim Webb, tổ chức Lost Soldiers Foundation, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa, từ Ban Chấp Hành Trung Ương đến địa phương, và tất cả mọi người đã tham gia để có thể vinh danh và an táng đúng cách 81 chiến sĩ này.”

Nguyên văn phát biểu bằng Anh ngữ:
“In late 1965, a C-123 transport was shot down over Vietnam. The flights four American crewmen were identified and their remains returned home. The 81 South Vietnamese soldiers also on board were never identified, their remains never properly interred. The current Vietnamese government has twice refused to allow the soldiers remains to return home.
“This Saturday, October 26th, these 81 soldiers will finally be laid to rest in the Little Saigon community of Orange County, California, in my district.
“I want to thank Senator Jim Webb, the Lost Soldiers Foundation, the Republic of Vietnam Airborne Associations National and Local Chapter, and everyone involved in making it possible to finally honor and properly inter these 81 soldiers.
“Thank you.”

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements