Tuesday, 31/12/2019 - 07:21:00

Đám đông đang đứng xem pháo bông


Đám đông đang đứng xem pháo bông được bắn bên trên lâu đài Ljubljana tại thủ đô Ljubljana, nước Slovenia sáng ngày 1 tháng 1, 2020. (Jure Makovec/ AFP via Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp