Monday, 12/04/2021 - 07:42:28

Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang


Bàn thờ Lòng Chúa Thương Xót trong thánh đường Đức Mẹ La Vang. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Ngày Chủ Nhật, 11 tháng Tư, 2021, Chúa Nhật Thứ 2 Sau Phục Sinh, cùng với toàn thể giáo hội, giáo xứ Đức Mẹ La Vang (Our Lady of Lavang Church) 288 S. Habor Blvd, Santa Ana, CA 92704 đã cử hành Thánh Lễ tôn kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 6 giờ 30 sáng do cha Joseph Nguyễn Thái, cha Phó giáo xứ chủ tế.

Mở đầu thánh lễ, Linh Mục Nguyễn Thái nói, “Ngày 30 Tháng Tư năm 2000 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị đã thiết lập và chính thức tuyển chọn ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ 2 sau Phục Sinh là ngày lễ Kính Lòng Thương Xót của Chúa. Ngài nói, Tình Thương Thiên Chúa là then chốt để hiểu biết chiều dài của Ngài và ngài muốn Lòng Thương Xót của Chúa được phổ biến đến tất cả mọi người. Hôm nay để lãnh Ơn Toàn Xá, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi của mình. Xin Chúa Thánh Thần tha thứ tội lỗi để chúng ta xứng đáng tham dự vào mầu nhiệm thánh.”

Sau khi công bố Tin Mừng Đức Giêsu Kito theo thánh Gioan, trong bài giảng, trước tiên cha nhắc lại câu chuyện lịch sử chiến tranh biên giới giữa hai quốc gia Chile và Argentina. Chính Chúa đã hàn gắn sự chia rẽ giữa hai quốc gia, cũng chính Chúa đã đem lại sự bình an cho các môn đệ sau khi các ông buồn rầu, lo âu khi chưa tin Chúa đã sống lại, và đây chính Lòng Thương Xót Chúa đã được thể hiện khi Người hiện ra với các ông và nói “Bình an cho các con.” Chính Ngài cũng sẽ đem lại bình an cho chúng ta nếu chúng ta biết tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót.

Cũng trong bài giảng, có đoạn cha Thái nói, “Hôm nay trong Giáo Hội mừng lễ Lòng Chúa Thương Xót; nếu không có đại dịch thì sẽ có Đại Hội Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót... Tuy nhiên ngày hôm nay, chúng ta nhớ lại sau hơn một năm dịch bệnh, chúng ta mang đầy những thương tích trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Trên toàn thế giới đầy đau khổ, nghi kỵ.


Linh Mục Joseph Nguyễn Thái cử hành Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 6 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 11.4.2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Trong giáo hội cũng vậy, trong giáo hội chúng ta nhiều người bỏ giáo hội, trong các gia đình chúng ta có biết bao chuyện xảy ra trong năm đại dịch vừa qua, vợ chồng cãi nhau, cha mẹ, con cái hục hặc với nhau, sợ hãi, lo âu không dám ra ngoài rồi trong nhà cũng gấu ó nhau, và trong tâm hồn chúng ta có nhiều người mang những bệnh tật, bệnh trầm cảm, rồi lo âu; cái gì cũng sợ, không dàm làm cái gì hết.

“Chính vì cái tâm trạng sau một năm đại dịch đó tựa như đó là Tuần Thương Khó mà các môn đệ đã trải qua. Giờ đây chúng ta cũng xin Chúa Giêsu Phục Sinh chữa lành chúng ta. Mặc dù chúng ta vừa sống trong niềm vui của Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho chúng ta sự bình an của Chúa, ban cho chúng ta sự tha thứ để rồi chính chúng ta sẽ đi vào cuộc sống chúng ta, chính chúng ta là những nhân chứng của Lòng Chúa Thương Xót; mang lòng Thương Xót của Chúa đến cho các người khác trong gia đình, cho anh em chúng ta bằng sự dịu dàng, sự bình an và sự tha thứ.

“Có như vậy, ngày hôm nay đại lễ Lòng Thương Xót Chúa, thực sự mới mang ơn phúc của Thiên Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta, và mỗi người chúng ta được mời gọi để trở thành nhân chứng của Lòng Thương Xót Chúa... Giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.”

Trong thánh đường Đức Mẹ La Vang có bàn thờ trưng bày ảnh Lòng Chúa Thương Xót khá lớn để giáo dân hàng ngày đến tôn vinh, cầu khấn và cảm tạ lòng Chúa Thương Xót đã ban cho mình và gia đình. Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Luân, cha xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang cũng khuyến khích giáo dân của mình siêng năng lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót.


Linh Mục Nguyễn Thái công bố Tin Mừng theo thánh Gioan trong thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cha nói, “Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho những tội nhân xấu xa nhất, ngay cả đối với người tuyệt vọng. Ngài mong muốn mọi người đi xưng tội và rước lễ để hoàn toàn được ơn tha thứ mọi tội lỗi và hình phạt trong ngày Lễ Lòng Thương Xót Chúa. Chúa Giêsu đã tuôn đổ cả đại dương ân sủng trên những linh hồn đến với Lòng Thương Xót của Ngài. Mọi tội lỗi đều được Thiên Chúa tha thứ, bởi tình thương mạnh hơn tội lỗi.

“Vào năm 1931, Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Fautisna Kolwaska trong một thị kiến. Từ nơi trái tim Ngài tỏa ra hai luồng sáng đỏ và trắng nhạt. Tay phải Chúa giơ lên cao trong tác động ban ơn tha tội và tay trái chỉ vào trái tim của Ngài là nguồn mạch ơn cứu độ và thánh hóa. Thánh nữ chiêm ngắm Chúa trong thinh lặng. Linh hồn người dâng tràn niềm an ủi tuyệt vời. Chúa nói với thánh nữ, Hãy họa lại hình ảnh con nhìn thấy trong thị kiến với chữ ký Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài. Ta đoan hứa rằng những linh hồn nào tôn sùng bức ảnh này sẽ không phải chết. Ta còn đoan hứa sẽ ban chiến thắng cho họ trên những kẻ thù ở dưới mặt đất này, đặc biệt trong giờ lâm chung. Chính ta sẽ bảo vệ các linh hồn ấy như vinh quang của Ta. Ta ban cho con người một bình chứa để nhờ đó mà họ cứ trở lại múc lấy các ân sủng từ nguồn mạch thương xót. Bình chứa ân sủng ấy chính là hình ảnh này với chữ ký Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài. Ta ước muốn hình ảnh này được tôn sùng, trước tiên nơi nhà nguyện của con và sau đó trên toàn thế giới.

“Nữ tu Faustina đã trình bày với cha linh hướng và cha đã yêu cầu Faustina hãy hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của hai luồng ánh sáng. Ngài giải thích: Hai luồng sáng tượng trưng cho Máu và Nước. Luồng sáng trắng tượng trưng cho Nước, làm cho các linh hồn nên công chính. Luồng sáng đỏ tượng trưng cho Máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lúc Trái Tim Ta bị mũi giáo xé ra trên Thập Giá. Phúc cho kẻ nào biết náu thân nơi đó, vì cánh tay công lý của Thiên Chúa sẽ không chạm đến họ. Qua bức ảnh này, Ta sẽ ban muôn ơn lành xuống trên các linh hồn. Bức ảnh này phải là dấu chỉ nhắc nhở về những đòi buộc của Lòng Thương Xót Ta,bởi vì nếu có một đức tin mạnh mẽ tột độ mà không có việc làm thì cũng vô ích. Chúa Giêsu đã dạy cho thánh nữ Faustina cầu nguyện trước ảnh thánh như sau: Ôi, máu và nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch lòng Thương Xót Chúa cho chúng con, con tin cậy vào Ngài.”


Giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang sốt sắng dự lễ Lòng Chúa Thương Xót. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hiện nay rất nhiều gia đình Công Giáo đều trưng bày bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót trong gia đình và nhiều người, nhiều hội đoàn cứ đúng vào lúc 3 giờ chiều hàng ngày (giờ Chúa chịu chết trên Thập Giá) tụ họp lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót, xin “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kito / Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.”

Giáo xứ Đức Mẹ La Vang là giáo xứ duy nhất trong Giáo Phận Orange được vinh dự mang tên “Đức Mẹ La Vang” hiện do cha Joseph Nguyễn Văn Luân cai quản. Với lòng sùng kính Đức Mẹ, cha xứ, cha Phó và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đang thực hiện hai công trình xây cất Đài Đức Mẹ La Vang và Tòa Nhà Đức Tin trong khuôn viên thánh đường. Kinh phí cho Tòa Nhà Đức Tin và Văn Phòng Giáo Xứ dự trù $7.2 triệu Mỹ kim; Linh Đài Đức Mẹ La Vang kinh phí dự trù $1 triệu, tổng cộng hai công trình là $8.2 triệu. Các mạnh thường quân và giáo dân đã đóng góp được $7 triệu Mỹ kim, còn cần $1.2 triệu.

Muốn yểm trợ chương trình trên xin liên lạc văn phòng giáo xứ (714) 775-6200.
Email: parish@ourladyoflavang.org.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements