Saturday, 14/07/2018 - 12:10:02

Đại Học UC đón nhiều sinh viên chuyển trường ở mức kỷ lục


Trường University of California, Berkeley (Getty Images)

Hệ thống trường đại học University of California (UC) đã mở rộng cánh cửa để đón nhận một con số kỷ lục sinh viên trong khóa học mùa thu năm 2018. Con số này là do mức tăng số lượng sinh viên chuyển trường từ khắp tiểu bang, theo dữ kiện sơ khởi được công bố vào ngày thứ Tư.

Chín trường bậc cử nhân thuộc viện đại học nghiên cứu công cộng này đã nhận 95,654 cư dân California, tức gần 3,000 sinh viên nhiều hơn so với năm ngoái. Tính chung, UC đã tiếp nhận khoảng ba phần năm trong tổng số 221,788 sinh viên đã nộp đơn từ California, từ ngoài tiểu bang và các nước khác.

Bà Janet Napolitano, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị UC, cho biết, “Sau khi xem xét lại một số lượng đơn cao mức kỷ lục, các trường của chúng tôi tiếp nhận các sinh viên đặc biệt tài giỏi. Với lợi ích của một nền giáo dục UC, những người trẻ tuổi tài ba này, từ nhiều nguồn gốc khác nhau, với những niềm tin và ước vọng khác nhau, sẽ biến California và thế giới thành một nơi chốn tốt đẹp hơn.”

Sự việc nhận thêm nhiều sinh viên đã phản ảnh những nỗ lực ráo riết của UC, nhằm tiếp cận sâu hơn trên khắp California với các sinh viên đại học cộng đồng, đáp lại áp lực gia tăng từ Thống Đốc Jerry Brown và cơ quan lập pháp về việc hệ thống trường UC phải nhận thêm nhiều sinh viên hơn.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp