Tuesday, 03/03/2020 - 07:49:52

Đại học Houston miễn học phí cho sinh viên lợi tức thấp

 

TEXAS – Các sinh viên mới tại Đại học Houston có thể sẽ được miễn học phí, nếu gia đình của họ có lợi tức dưới $65,000 Mỹ kim một năm.
“Bằng cách mở rộng chương trình hỗ trợ tài chính, chúng tôi sẽ giúp thêm nhiều sinh viên đạt được giấc mơ của họ về việc lấy bằng đại học,” Viện Trưởng Renu Khator nói.
Chương trình hỗ trợ tài chính Cougar Promise của Đại học Houston cũng sẽ hỗ trợ một phần học phí cho các sinh viên năm nhất thuộc các gia đình có lợi tức từ $65,000 đến $125,000 một năm. Các sinh viên muốn nhận hỗ trợ phải là cư dân Texas, phải duy trì điểm số ít nhất là 2.5 GPA, và sẽ bị kiểm tra điểm số mỗi năm.
Văn phòng hỗ trợ sinh viên của Đại Học Houston ước tính, chương trình mới dự kiến sẽ giúp đỡ cho khoảng 2,000 sinh viên mới mỗi năm. Vào tuần trước, trường đại học Nam California (USC) cũng thông báo miễn học phí cho các sinh viên thuộc gia đình có lợi tức dưới $80,000 Mỹ kim một năm. Theo chương trình của USC, các sinh viên chuyển trường sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising