Tuesday, 20/08/2019 - 07:28:03

Đa số người Mỹ ủng hộ tịch thu súng của người nguy hiểm


Theo một cuộc thăm dò mới đây của các tổ chức Guns & America, Call To Mind, và APM Research Lab, phần lớn người Mỹ thuộc mọi đảng phái đều ủng hộ đạo luật cho phép các gia đình và cơ quan công lực đề nghị tòa án tạm thời tịch thu súng của một người được cho là có thể gây nguy hiểm cho bản thân họ và những người xung quanh.
Các đạo luật này, được gọi tắt là luật ERPO hoặc luật red-flag, đã được chú ý sau khi 31 người bị bắn chết trong các vụ nổ súng tại Texas và Ohio. Nhiều dự luật red-flag hiện đã được giới thiệu tại 17 tiểu bang và vùng District of Columbia. Kể từ khi các vụ nổ súng xảy ra đến nay, Tổng Thống Donald Trump và một số nhà lập pháp Cộng Hòa đã tỏ ý ủng hộ việc ban hành một đạo luật red-flag cho liên bang. Tuy nhiên, phản ứng của Quốc Hội về chủ đề này hiện vẫn chưa rõ.
Theo kết quả thăm dò, 77% người Mỹ được hỏi ý kiến đã ủng hộ việc tịch thu súng do gia đình đề nghị, và 70% ủng hộ các đề nghị tịch thu súng đến từ cảnh sát. Cuộc thăm dò được thực hiện trên 1,009 người trưởng thành, từ ngày 16 đến 21 tháng 7, trước khi xảy ra các vụ nổ súng, và có tỷ lệ sai sót là 3.42%.
Một lượng lớn người Cộng Hòa và các chủ sở hữu súng cũng ủng hộ các đạo luật red-flag, với 66% người Cộng Hòa và 60% chủ sở hữu súng đồng ý việc cảnh sát tịch thu súng. Tương tự, 70% người Cộng Hòa và 67% chủ sở hữu súng ủng hộ việc gia đình xin lệnh tòa để thu giữ súng. Tỷ lệ ủng hộ luật red-flag theo giới tính cũng khá cao, với tỷ lệ phụ nữ ủng hộ luật này cao hơn so với nam giới. Về phân chia vùng miền, người miền đông ủng hộ luật red-flag nhiều hơn dân miền tây, và tỷ lệ này cũng cao hơn trong nhóm người có học vấn cao.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp