Tuesday, 17/03/2015 - 04:44:17

Cửu vạn vác hàng lậu vùng biên giới Lạng Sơn

Những người này gồm đủ lứa tuổi và từ đủ nơi về đây làm. Người trẻ thì 15-17, người lớn có khi đến 60 tuổi hơn cũng tham gia vào công việc bán sức để đổi lấy tiền về chăm lo cho gia đình. Ngoài những người không có nghề nghiệp ổn định, ở quê làm nông nghiệp, khi nông nhàn thì lên đây làm, còn có cả những người có trình độ. Thậm chí có người từng có bằng đại học nhưng do làm ăn thua lỗ khiến phá sản hoặc không xin được việc làm ở thành phố phải bỏ lên đây làm cửu vạn kiếm sống.


Đường mòn lên một ngọn núi cao gần như dựng thẳng đứng, nơi hàng lậu được đưa về Việt Nam
Mỗi gói hàng nặng từ 50kg đến hơn 100kg gồm đủ các loại như vải, quần áo, đồ điện tử được đưa vào Việt Nam theo lối đường mòn.
Khuân 1 kg hàng, cửu vạn chỉ được từ 2,500 – 4,000 đồng tiền VN.
Dòng người vác hàng lầm lũi đi từng bước.
Nghỉ vài phút lấy sức để tiếp tục con đường gần 2km leo núi
Gùi hàng trên đường mòn cheo leo.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp