Wednesday, 19/06/2019 - 07:11:14

Cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc điều trần tại Hạ Viện


Cựu phụ tá của Tổng Thống Donald Trump, cô Hope Hicks, ngày thứ Tư đã từ chối trả lời các câu hỏi về thời gian làm việc của cô tại Tòa Bạch Ốc, trong buổi điều trần riêng tại Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện. Dân Biểu Dân Chủ David Cicilline của Rhode Island nói rằng, cô Hicks trả lời một số câu hỏi, nhưng từ chối hầu hết các câu hỏi còn lại, viện dẫn quyền miễn trừ hoàn toàn đối với các công việc của cô tại Tòa Bạch Ốc. Ông Cicilline cáo buộc các luật sư của tổng thống đã hướng dẫn cô Hicks từ chối trả lời, và nói rằng việc này sẽ khởi đầu cho một quá trình kiện tụng.
Dân Biểu Dân Chủ Ted Lieu của California cho biết cô Hicks vẫn cư xử lịch sự, và ông nghĩ rằng cô chỉ đơn giản dựa theo hướng dẫn của Bộ Tư Pháp để từ chối các câu hỏi liên quan đến giai đoạn làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Ông Lieu cũng đe dọa rằng Ủy Ban Tư Pháp sẽ nhờ đến tòa án để buộc cô Hicks phải quay lại để trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp.

Quyền miễn trả lời mà Tòa Bạch Ốc hướng dẫn cho cô Hicks trên thực tế đã được nhiều tổng thống vận dụng trong nhiều thập niên qua. Bộ Tư Pháp lý luận rằng điều này đại diện cho sự phân quyền của các nhánh trong chính phủ. Quốc Hội không thể bắt buộc tổng thống và các phụ tá của ông đến để trả lời các câu hỏi của nhánh lập pháp. Ủy Ban Tư Pháp trước đó đã định hỏi cô Hicks về điều mà họ gọi là tội cản trở công lý và các vi phạm tài chính trong giai đoạn tranh cử. Buổi điều trần của cô Hicks là lần đầu tiên một cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc xuất hiện để trả lời các câu hỏi, liên quan đến cuộc điều tra của đảng Dân Chủ về cáo buộc Tổng Thống Trump cản trở công lý.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp