Monday, 26/04/2021 - 07:54:09

Cuộc vận động bãi nhiệm thống đốc California thu thập đủ chữ ký


Thống Đốc Gavin Newsom trong hình chụp ngày 2 tháng 3, 2021 tại trường tiểu học Barron Park, thành phố Palo Alto. (Justin Sullivan/ Getty Images)


SACRAMENTO - Nỗ lực kêu gọi bãi nhiệm Thống Đốc California Gavin Newsom đã có đủ số chữ ký cần thiết, để khởi sự cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm vào cuối năm nay.

Bộ Nội Vụ California cho biết ngày thứ Hai, nhóm vận động bãi nhiệm đã thu thập được hơn 1.6 triệu chữ ký hợp lệ, cao hơn so với 1,495,709 chữ ký cần thiết.

“Giai đoạn kế tiếp của quá trình bãi nhiệm sẽ bắt đầu. Trong thời gian 30 ngày, cử tri có thể gởi thư đến cơ quan ghi danh bầu cử của quận hạt, để yêu cầu xóa tên của họ khỏi đơn yêu cầu bãi nhiệm,” Bà Tổng Thư Ký Bộ Nội Vụ Shirley Weber nói. “Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm sẽ được tổ chức, trừ khi một lượng lớn người đã ký tên quyết định thu hồi chữ ký của họ.”

Sau 30 ngày, nếu cuộc vận động bãi nhiệm vẫn giữ được đủ số chữ ký, Bộ Tài Chính tiểu bang sẽ có thêm 30 ngày nữa để ước tính chi phí tổ chức bỏ phiếu. Sau đó, một ủy ban ngân sách sẽ có 30 ngày để xem xét lại số tiền ước tính này, trước khi phó thống đốc chọn ngày bỏ phiếu.

Lá phiếu sẽ yêu cầu cử tri chọn “Có (Yes)” hoặc “Không (No)” đối với câu hỏi về việc bãi nhiệm ông Newsom khỏi chức vụ thống đốc, và sau đó là chọn ứng cử viên thay thế.

Để có thể bãi nhiệm ông Newsom, ít nhất phải có hơn 50% cử tri trả lời “Yes.” Sau đó, ứng cử viên được nhiều người chọn nhất sẽ trở thành thống đốc.

Một số người đã ra ứng cử chức thống đốc California gồm thương gia John Cox, cựu Thị Trưởng San Diego ông Kenvin Faulconer, cựu Dân Biểu Doug Ose, và ngôi sao truyền hình Caitlyn Jenner. California từng chứng kiến 54 đợt kêu gọi bãi nhiệm thống đốc, nhưng chỉ có một lần thành công - vụ bãi nhiệm Thống Đốc Gray Davis năm 2003. Khi đó, nam tài tử Arnold Schwarzenegger đã được bầu lên thay thế ông Davis.

Chiến dịch bãi nhiệm Thống Đốc Newsom bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm ngoái, sau khi ông bị phát hiện đi ăn tối cùng bạn bè tại nhà hàng hạng sang The French Laundry mà không tuân thủ các biện pháp an toàn y tế, trong lúc California đang ban hành lệnh đóng cửa trên toàn tiểu bang.

Ngoài ra, nhiều người cũng bất mãn với ông Newsom về sự chậm trễ của chương trình chích ngừa và trường học đóng cửa quá lâu.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements