Friday, 22/03/2019 - 08:11:18

Cửa hàng Thái Lan dùng lá chuối bọc thực phẩm để giảm túi nhựa


(Courtesy of Perfect Homes Chiang Mai - https://perfecthomes.co.th/green-chiang-mai/)CHIANG MAI – Trước tình trạng ô nhiễm rác nhựa hiện nay, nhiều quốc gia đã nỗ lực hạn chế đồ nhựa, bao gồm cả việc giảm dùng loại túi nhựa dùng 1 lần.

Mới đây, một cửa hàng thực phẩm ở Chiang Mai, Thái Lan, đã gói các món rau củ bằng lá chuối, thay vì dùng hộp nhựa và bọc lại bằng màng plastic.

Khách hàng có thể dễ dàng cầm các loại rau củ và mang đi tính tiền, thay vì phải bỏ vào túi nhỏ. Ngoài ra, gói hàng bằng lá chuối cũng giúp giảm được lượng hộp nhựa và hộp bằng styrofoam, vốn cũng là vật liệu không thể tái chế.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising