Tuesday, 03/03/2020 - 09:04:32

Cử tri thưa thớt trong ngày bầu cử sơ bộ tại Khu Little Saigon
Sáng thứ Ba, ngày 3 tháng 3, 2020 là ngày bẩu cử Sơ Bộ trên toàn quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên có hai lý do khiến cử tri thưa thớt đến phòng phiếu tại Westminster, một là các cử tri đã được gửi phiếu bầu về tận nhà từ trước, hai là ảnh hưởng đại dịch Covid- 19 khiến nhiều người lo sợ không đi. Trong hình, trước và trong phòng phiếu đặt  tại Phòng Thương Mại TP Westminster thưa thớt cử tri lúc 1 giờ trưa. (Tin ảnh: Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising