Thursday, 09/04/2020 - 10:26:41

Costco ưu tiên cho nhân viên y tế và dịch vụ khẩn cấp

 

Trong bối cảnh người mua hàng phải chờ đợi ngày càng lâu tại các cửa hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh, hãng Costco vào thứ Năm đã công bố chính sách mới, ưu tiên cho các nhân viên đang ở hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Theo đó, Costco sẽ tạm thời ưu tiên cho các khách hàng, là nhân viên ngành y tế hoặc dịch vụ khẩn cấp, được đi vào trước tại mọi cửa hàng Costco trong suốt thời gian mở cửa. Những người được ưu tiên bao gồm cảnh sát, nhân viên y tế khẩn cấp (EMT), và nhân viên cứu hỏa. Khi xếp hàng tại Costco, các nhân viên khẩn cấp sẽ được dời lên hàng đầu nếu trình ra thẻ Costco và thẻ làm việc chính thức của họ.
Ngoài ra, Costco hiện nay chỉ cho phép 2 người đi vào cửa hàng với 1 thẻ thành viên, và có giờ dành riêng cho người cao tuổi. Các khách hàng từ 60 tuổi trở lên có thể mua sắm tại Costco từ 8 giờ đến 9 giờ sáng vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, và thứ Năm.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising