Sunday, 19/04/2020 - 07:55:50

Corona ảo mộng


Tu viện Liễu Quán, Warner Springs, California, 2016 (hmd)

 

Vũ trụ huyễn sáng như mơ,

Những chân trời viễn ảo xa mờ,

Nhân sinh sao vói tới

Bận đời thường năm tháng mãi xoay vần...

Chuyện lợi danh, danh lợi quá mong manh,

Corona đến thế giới bàng hoàng mờ mịt...

Việc uống ăn rối rắm các nẻo đường;

Rộn ràng hơn lo đói, lo no;

Người khá giả uống ăn trông nhẹ lắm

Mà lợi danh, danh lợi mệt đôi đường;

Đường ngũ dục giữa lúc này tạm gác,

Hay tính thêm giữa lúc đau thương,

Mà tính gì tâm ngược xuôi rối rắm sao yên?

Lửa cháy đầu nét mặt tô đờ đẫn nét đau thương,

Lại lo sợ Corona hiện thân bồng nhẹ qua bờ,

Bờ sinh tử hai bến bờ là một

Giòng “hiện sinh” Corona thu gọn chớp ngang trời

Giờ thương mình và thật có thương người?

Corona đến thương nhau khó, giã từ nhau không khó,

Em Anh mình nên xa cách từ đây...

Anh trở lại quê anh bên xứ nớ...

Quê em nghèo, anh thôi tới khổ thêm nhiều...

Tiền bạc vàng, em thôi ngửa tay cầu...

Đâu sự thực em anh chia hai ngã,

Đường hai ta biền biệt kể từ nay,

Và đâu lẽ thật “ân trên trời” sao còn nữa?

Mũ vàng mũ đỏ trong thiên hạ...

Giờ đây sao lo âu Corona màu tím đỏ!

Thôi thánh nọ, thần kia xin gác lại chuyện con người...

Corona làm tỉnh thức những tâm hồn,

Việc thần thánh xưa nay là mây gió

Giờ nhận ra vũ trụ huyễn bao trùm

Mà lẽ thật nghìn muôn năm trong cõi mộng,

Cõi chân thường Tâm thường lạc SẮC KHÔNG.

Nguyên Đạt 82
Bảo Tịnh Gardena
Mùa Corona April 15, 2020
(Nguồn: Tinh Tấn Magazine)

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Minh đã nói: sống không biết rõ ngày mai, ráng lo tu tập cho mau cứu mình !!
Advertising