Tuesday, 08/03/2016 - 06:58:53

Công ty mẹ của Carls Jr. chuyển văn phòng sang Tennessee

Trụ sở của hãng CKE Restaurants.

 

ANAHEIM – Công ty mẹ của hệ thống hamburger Carls Jr., hãng CKE Restaurants, đang chuẩn bị dời văn phòng chính từ California sang Nashville, tiểu bang Tennessee. Hãng CKE Restaurants sẽ đóng cửa văn phòng chính tại Carpinteria, và văn phòng quản lý thương hiệu Hardees tại St.Louis, Missouri. Sau đó, hãng sẽ gộp 2 văn phòng này thành 1 và hoạt động tại Tennessee, nơi hãng còn sở hữu một vài nhà hàng khác.
Mọi giám đốc cấp cao đều sẽ chuyển đến văn phòng mới ở Nashville. Hầu hết các nhân viên đều được đề nghị các vị trí mới cùng với khoản hỗ trợ dọn nhà. Các nhân viên còn lại sẽ được nhận trợ cấp nghỉ việc.

Hãng CKE không cho biết có bao nhiêu nhân viên sẽ bị mất việc. Hai văn phòng của hãng này tại California và Misouri đang thuê mướn khoảng 150 người.

Việc dời văn phòng của CKE, vốn sẽ được khởi sự vào đầu năm tới, là kết quả của sự thành công trong chương trình nhượng quyền đại lý của hãng. Gần 90% các nhà hàng tại các quận hạt St. Louis và Santa Barbara đều thuộc sở hữu của đại lý. “Việc nhượng quyền đại lý ở mức cao đã giúp giảm bớt nhu cầu về văn phòng,” hãng CKE cho biết. “Do đó, việc sát nhập các văn phòng là điều cần phải làm. Nashville là một trong những thị trường mà chúng tôi còn giữ các nhà hàng thuộc sở hữu công ty.”

Công ty CKE được sáng lập tại Anaheim vào 60 năm trước. Năm 1945, ông Carl Karcher dời tiệm bán hotdog của ông từ Los Angeles về Anaheim, và mở nhà hàng Carls Drive-In Barbeque. Một năm sau đó, bánh hamburger bắt đầu được thêm vào thực đơn. Ông Karcher mở tiệm Carls Jr. đầu tiên vào năm 1956 tại Anaheim. Trong nhiều năm, văn phòng chính của hãng này được đặt tại Anaheim. Vào 13 năm trước, văn phòng chính của CKE được dời về Carpinteria.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp