Thursday, 02/07/2020 - 09:26:21

Cơ quan Thống Kê Dân Số gửi thư nhắc nhở về Thống Kê Dân Số 2020 trước khi nhân viên đến nhàNha Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ vừa ra thông báo hôm nay rằng cơ quan này sẽ gửi thêm một tấm bưu thiếp đến các hộ gia đình nào chưa trả lời để nhắc nhở họ trả lời Thống Kê Dân Số 2020.

Bưu thiếp này dự kiến sẽ đến trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Bảy, tức một vài tuần trước khi nhân viên kiểm đếm bắt đầu đến nhà các hộ gia đình chưa trả lời.

Đại dịch COVID-19 đã trì hoãn việc nhân viên kiểm đếm đến nhà người dân từ giữa tháng Năm đến giữa tháng Tám, điều mà đã tạo cơ hội cho Nha Thống Kê Dân Số gửi thêm một lời nhắc nhở tới các hộ gia đình để khuyến khích họ trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.

Nếu quý vị trả lời ngay bây giờ, nhân viên kiểm đếm sẽ không phải đến nhà quý vị để thu thập câu trả lời trực tiếp.

Khoảng 61.8% hộ gia đình trên cả nước đã trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư kể từ khi các thư mời bắt đầu được gửi đến hộp thư mọi nhà vào ngày 12 tháng Ba vừa qua.

Nha Thống Kê Dân Số cũng đã công bố kế hoạch gửi bưu thiếp đến khoảng 1.3 triệu hộp thư bưu điện tại những cộng đồng mà bắt buộc phải sử dụng hộp thư bưu điện để nhận thư.

Bưu thiếp được gửi vào cuối tháng Sáu để báo cho các hộ gia đình rằng nhân viên kiểm đếm sẽ sớm mang thư mời trả lời thống kê dân số đến và để lại trước cửa nhà họ, hoặc sẽ quay lại sau này để phỏng vấn họ.

Nha Thống Kê Dân Số không gửi thư mời trả lời thống kê dân số đến các hộp thư bưu điện, vì việc trả lời thống kê dân số phải được liên kết với địa điểm thực tế nơi người dân đang sinh sống chứ không phải nơi họ nhận thư.

Đại dịch COVID-19 đã làm trì hoãn việc chuyển thư mời trả lời thống kê dân số đến một số cộng đồng, nhưng nhân viên kiểm đếm đã bắt đầu mang thư đến nhà người dân trở lại theo kế hoạch từng giai đoạn trên cả nước.

Các hộ gia đình nên trả lời Thống Kê Dân Số 2020 ngay khi nhận được gói thư mời. Khi trả lời, các hộ gia đình cũng nên sử dụng Mã ID Thống Kê Dân Số (Census ID) đi kèm trong thư hoặc địa chỉ nhà thay vì số hộp thư bưu điện.

Nha Thống Kê Dân Số khuyến khích công chúng trả lời trên mạng tại 2020census.gov.

Các hộ gia đình có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác, hoặc qua thư bằng bản câu hỏi giấy được gửi đến địa hoặc để trước cửa nhà các hộ gia đình chưa trả lời.

Mặc dù nhân viên kiểm đếm sẽ bắt đầu đến nhà các hộ gia đình chưa trả lời bắt đầu từ ngày 11 tháng Tám, các hộ gia đình vẫn có thể tự trả lời cho đến khi hoạt động này kết thúc vào ngày 31 tháng Mười.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

Để xem lịch hoạt động thống kê dân số sửa đổi, hãy truy cập trang web về điều chỉnh hoạt động Thống Kê Dân Số 2020.


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements