Wednesday, 26/07/2017 - 08:25:58

Cỏ lùng

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Giêsu hay dùng dụ ngôn để dạy người ta suy gẫm về mầu nhiệm Nước Trời. Trong Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa đã nói tới ba dụ ngôn: Dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men trong bột. Ngài luôn luôn dạy cho người ta biết rằng Nước Trời là một mầu nhiệm. Tự mình con người không thể đạt tới sự hiểu biết toàn diện những mầu nhiệm cao siêu nếu Chúa không mạc khải cho chúng ta.


Chúa muốn gieo những hạt giống tốt lành ở nơi thế gian này. (Vigilando a Zion)

Chúa Nhật tuần trước trong dụ ngôn "Người gieo giống,” Chúa Giêsu nói tới việc Lời Chúa đã được ban phát để cho nhân loại đón nhận. Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ra khỏi cung lòng Thiên Chúa, đi gieo chính mình để cho chúng ta đón nhận, và làm cho sự hiện diện của Ngài hay Lời của Ngài được phát triển mạnh mẽ trong chúng ta. Nhưng khi Thiên Chúa gieo Lời của Ngài thì ma quỉ cũng gieo những hạt giống của chúng vào trong thế gian này, rải rác khắp nơi, nằm lẫn lộn với những hạt giống tốt. Đó chính là nguyên do tại sao trong thế gian này có sự thiện nhưng vẫn không thiếu sự dữ.

Chúa Giêsu nói tới ba dụ ngôn trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nói tới dụ ngôn “Cỏ Lùng.” Nhiều người có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy cây cỏ lùng là gì. Nhưng khi nghe thấy hai tiếng cỏ lùng thì chúng ta có khái niệm sơ sơ đó là một loại cỏ xấu làm hại đất đai và làm hại tới sự phát triển của những thứ cây cỏ bên cạnh.

Trong dụ ngôn “Cỏ lùng,” Chúa muốn nói rằng thiện và ác vẫn luôn song hành ở nơi thế gian này. Như thế Chúa muốn ví thế gian này giống như một thửa ruộng, lúa tốt và cỏ xấu mọc lẫn lộn, giống như cái tốt và cái xấu xen lẫn với nhau. Lúa tốt luôn luôn là ước muốn của người chủ ruộng, cỏ lùng hay cỏ xấu làm hại đất thì chắc chắn không phải là ước muốn của ông chủ.

Cũng giống như thế, Chúa muốn sự tốt lành chứ không muốn sự dữ ở nơi thế gian này. Nhưng ma quỉ đã gieo hạt giống xấu là những sự dữ vào trong thế gian này. Có nhiều người thắc mắc tại sao Chúa không quét sạch những phường tội lỗi và kẻ hung ác khỏi mặt đất này? Nhưng như đã nói, Nước Trời là một mầu nhiệm, thế giới đang tiến về đó. Vì thế, tất cả sẽ hoàn tất trong mùa gặt là ngày sau hết.
Sự hoàn tất trong ngày sau hết đó đã được Chúa giải thích rõ ràng như thế này: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình.”
Câu hỏi ở đây được đặt ra là chúng ta là con cái của sự sáng hay sự xấu. Con cái sự sáng sẽ lãnh phần thưởng, con cái sự xấu sẽ phải lãnh án phạt. Dụ ngôn “Cỏ lùng” muốn cho chúng ta nhận ra sự khoan dung, nhân hậu và nhẫn nại của Thiên Chúa. Chúa vẫn cho chúng ta có nhiều thời giờ. Vì thế, hãy nhận ra lòng nhân lành của Ngài và quay trở về với Thiên Chúa mỗi khi chúng ta xúc phạm đến Ngài và anh chị em của mình.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp